4 maj, 2009

Nya djur på Havets Hus i Lysekil

Havets Hus i Lysekil är en av Västkustens mest besökta marina sevärdheter. Placerat mitt i stan och intill gästhamnen bjuder Havets Hus på massor av spännande upptäckter för hela familjen och kanske främst barnen. I år har Havets Hus fått flera nya, spännande djur att visa upp.

De nya djuren som förevisas på Havets Hus i Lysekil är:

Havsaborren (Dicentrarchus labrax) liknar gösen men är mer grå i färgen med en svart fläck på gällocket. Det är en relativt sällsynt gäst i Skagerack och Kattegatt men är en mycket eftertraktad sportfisk söderut i Europa längs hela Atlantkusten, Medelhavet och Svarta havet. Även i Norge dyker den upp ibland. Vi har fått vår havsaborre från Risör Akvarium i Norge. Den kan väga upp till 14 kilo med en längd på ungefär 1 meter. Den lever i kustnära vatten på 10-100 meters djup. Under våren och sommaren närmar den sig stränderna och kan även gå långt upp i flodmynningar. På senhösten drar den åter till havs. Leken äger rum under vår och sommar, såväl i havet som i bräckt eller sött vatten. Tillväxten är snabb och vid höstens slut vandrar ungarna ut i havet. Unga havsaborrar lever främst av räkor och blötdjur medan vuxna individer äter fisk.

Limamusslan (Acesta excavata) är Sveriges största mussla. Den kan bli uppemot 20 cm lång. Den har två relativt tunna ljusa skal, medan kroppen är vackert orange med långa tentakler som den använder för att fånga mat. Arten lever på hårdbotten, gärna under utskjutande klippor på 40 till 800 meters djup. Arten kräver en stabil miljö med temperaturer på 6-8 grader och en salthalt på ca 35 promille. I Sverige finns Limamusslan främst i Kosterfjorden, utanför Strömstad där den ofta hittas på djupa korallrev (Lophelia pertusa). Annars finns den i nordöstra Atlanten, från Island till södra Europa. Tidigare ansåg man att arten var relativt ovanlig, då man sällan fick upp dem vid trålning. Men med moderna tekniker så som undervattensfilmning med ROV (liten ubåt som styrs från båten), har gjort att man upptäckt stora ansamlingar av arten på de djupa klipppväggarna i Kosterrännan.

Tretandskrabban (Geryon tridens) påminner lite om en stor strandkrabba men har en bredare ryggsköld med tre tydliga taggar på var sida om ögonen och relativt långa och smala ben. Den är ofta rödbrun till färgen och lever nedåt 100 meters djup på lerbottnar där den gräver gångar på liknande sätt som havskräftor gör. Den finns i bl.a. Skagerrak och Kattegatt där man då och då fångar den vid bottentrålning. Även i Gullmarsfjorden påträffas arten. Det är dock sällan som arten dykt upp i Havets Hus akvarier.

Påfågelmasken (Sabella pavonina) är en havsborstmask som kan bli 25 cm lång. Kroppen skyddas i ett mjukt, långsmalt rör som masken bygger av sand, lera och slem. Röret sitter oftast fast nedtill vid en sten eller ett skal. Masken visar oftast bara sina fjäderformade tentakler som bildar en tät krona runt munnen, vilket ser ut som en blomma. Tentakelkronan kan bli 10 cm i diameter. Tentaklerna har ofta mörkröda, bruna eller lila tvärband. Huvudet är litet med små ögon. Den gråa, lila eller orange kroppen smalnar av och plattas till bakåt. Den lever på 5 till 750 meters djup på alla typer av bottnar.

Fynden kommer från:

Limamussla: Akvariet på Sven Lovens center för marina vetenskaper -Tjärnö

Havsaborre: Risør akvarium, Norge

Tretandskrabba: Sven Lovens center för marina vetenskaper – Kristineberg

Påfågelmask: Gullmarsgymnasiets marinbiologelever och lärare

Havets Hus är tacksamma för att kunna visa upp och berätta om dessa unika djur.

Läs mer om Havets Hus på www.havetshus.se