22 maj, 2009

Nya båtsportkort över Norrlandskusten

Nu ger Sjöfartsverket ut de mer behändiga båtsportkorten i A3-format även över Bottenhavet; ett för sträckan Sundsvall – Öregrund och ett för sträckan Sikeå – Sundsvall. De finns i papper och plastlaminerade med starkare ryggspiral som tål tuffare tag.

Båtsportkort är ordinarie sjökort framtagna i ett mindre format för båtlivet. Sjökortsskalan och basinformationen är densamma som i allmänna sjökort, men utifrån vår ”sömlösa” sjökortsdatabas kan informationen presenteras och delas in på ett lämpligt sätt.

Båtsportkorten är utformade som en ringbunden kartbok med sidnumrering. På varje blad finns tydliga sidhänvisningar i form av pilar som hänvisar till nästa sida. Dessutom finns ett utdrag ur Kort 1 som beskriver de vanligaste symbolerna i sjökorten.

Varje båtsportkort täcker en viss kuststräcka och innehåller flera allmänna sjökort i största tillgängliga skala. De har arbetats fram i samarbete med representanter för båtlivet på lokal nivå som är vana att färdas i respektive farvatten. Det här har varit ett mycket givande samarbete för att få synpunkter på exempelvis hur folk färdas till sjöss. Utifrån den kunskapen kan sjökortsbilden presenteras på ett översiktligt och lättnavigerat sätt.

Länk: www.sjofartsverket.se