29 maj, 2009

Biodieselsamarbete mellan finska företag

Metsäliitto och Vapo har kommit överens om ett samarbetsprojekt för att förbereda grundandet av en biobränslefabrik i Östersjöområdet. Alternativa etableringsorter är Kemi, Äänekoski, Jönköping i södra Sverige och Kunda i Estland. På de här orterna inleds miljökonsekvensbedömningar. Man fortsätter också att utreda andra etableringsorter.

På basis av resultaten förbereder parterna ett investeringsbeslut, som kan genomföras tidigast 2010. Som råvara ska fabriken använda skogsenergifraktioner av olika slag, torv från skogsdikade myrar samt rörflen. Slutprodukterna är syntetiska biobränslen och biogaser som framställs genom delprocesser som t.ex. bygger på förgasning och Fischer-Tropsch-teknik.

Inom projektet koncentrerar man sig på att utreda affärsförutsättningarna för verksamheten. Om ett investeringsbeslut fattas grundar parterna ett i lika delar ägt bolag som fortsätter förberedelserna.

Metsäliitto och Vapo har betydande trä- och torvråvarutillgångar och vill tillsammans öka utnyttjandet av dem kostnadseffektivt och i enlighet med hållbar utveckling. Finland har utmärkta förutsättningar att bli en föregångare inom sådana biobränslen som står utanför matförsörjningskedjan och baserar sig på inhemska råvaror.

”För torvanvändningen innebär syntetiska bränslen en ny möjlighet, som kan göra oss mera självförsörjande på energi i enlighet med hållbar utveckling”, säger Vapo AB:s VD Matti Hilli.