3 juni, 2009

Slut på årtionden av misslyckad fiskepolitik?

I fredags presenterades Internationella Havsforskningsrådets (ICES) rekommendationer för fisket i Östersjön. Det är en ljusare bild än på länge som målas upp, även om hoten är många. – Vi får för första gången på mer än 20 år rapporter om spöfångad torsk längs kusterna. Låt oss ta denna chans och låt det vara slut på årtionden av misslyckad fiskepolitik, säger Sportfiskarnas Generalsekrterare Stefan Nyström.

ICES konstaterar en positiv utveckling för framförallt det östra beståndet i Östersjön medan situationen fortsatt är sämre i det västra beståndet. För Sveriges sportfiskare kan torskens ökning i Östersjön innebära att ett mer än 20 år långt torskfiskestopp är över.

– För oss som fiskar med spö har det på grund av en usel fiskeförvaltning inte funnits torsk att fånga längs kusterna på många år. Nu får vi rapporter om fångster vi inte hört på mycket länge, säger Stefan Nyström.

De positiva rapporterna till trots finns stor anledning till försiktighet. Det handlar om enstaka årskullar som gått bra och den stora mängden torsk är fortfarande mycket små och har knappt hunnit fortplanta sig en enda gång.

– Återhållsamhet nu skulle resultera i såväl ökad lönsamhet för yrkesfisket samtidigt som vi fortsatt skulle kunna ha ett givande sportfiske på torsk vid kusterna, säger Stefan Nyström.

Vad ska man nu göra för att den positiva utvecklingen inte ska bli tillfällig?

– Ökningen för torsken beror delvis på en bättre förvaltning men i minst lika hög utsträckning på att vi har haft tur med förutsättningarna för torskens reproduktion under en period. Nu har vi en unik chans att genom att följa ICES råd skapa en långsiktigt hållbar förvaltning som gynnar alla som fiskar, menar Stefan Nyström.

Sportfiskarna hoppas att Sverige ska utnyttja sitt ordförandeskap i EU till att säkra torskens framtid.

– Det är glädjande att Fiskeriverket tydligt driver linjen att vi bör vara försiktiga med torskbestånden och följa ICES rådgivning. Nu får vi hoppas att Jordbruksministern med kraft driver igenom den linjen även när ministerrådet under Sveriges ordförandeskap i oktober ska fatta beslut om kvoterna, avslutar Stefan Nyström.

Kommentarer

Jakob 12:26:49 2009-06-04

och hur går det med gäddan? Är det rimligt att sportfiskare får ta upp 3 gäddor per dag när bestånden i skärgårdarna är i princip utfiskade? Vad är planen för den fiskarten? Sportfiskarna borde ta ansvar här och rekommendera på frivillig basis ett stopp för gäddfisket. Kanske kan vi då få tillbaka ett bestånd igen för deras spöfiske.

stefan nyström 14:47:01 2009-06-04

Hej Jacob!
Vi inom det organiserade sportfisket har ända sedan organisationen startade för 90 år sedan verkat för att det skall finnas livskraftiga bestånd i friska vatten. När det gäller gäddan, så slog vi larm redan i början av 90-talet att den höll på att försvinna i vissa skärgårdsområden längs ostkusten. Tyvärr lyssnade alltför få då, så idag har vi en situation med svaga gäddbestånd framförallt i utsjöområden längs hela ostkusten upp till Norrtäljetrakten. Orsaken är enligt forskarna och Fiskeriverkets Kustfiskelaboratorium sannolikt brist på djurplankton som gör att abborr- och gäddyngel inte har någon mat. Bristen på djurplankton i sin tur beror sannolikt på att skarpsillen brett ut sig, eftersom torsbestånden under många år minskat dramatiskt till följd av den vanskötta fiskeripolitiken. Gäddans tillbakagång har alltså också orsakats av fiskeripolitiken, och har ingenting med sportfiske att göra!

Trots detta, har sportfiskarna tillsammans med vattenägare, skärgårdsstiftelsen, yrkesfisket med flera intresseorganisationer på frivillilg väg stoppat allt fiske efter gädda i viktiga lekvikar i Stockholms skärgård för att se om detta kan vara ett sätt att skydda de svaga bestånd som ändå finns kvar. Det är ännu för tidigt att säga något om resultaten, men det visar hur viktigt hur vi tycker det är. Att nu Fiskeriverket inför en begränsning på 3 gäddor per dag är en utmärkt åtgärd, även om flertalet seriösa sportfiskare sedan länge tillämpar principen att bara ta upp någon enstaka matgädda per fisketillfälle. Nu hoppas vi att Fiskeriverket följer upp med förbud mot nät- och ryssjefiske generellt längs hela kusten under lekperioden. Likaså bör man ta bort allmänhetens rätt att lägga nät på allmänt vatten och flytta ut allt nätfiske från vatten grundare än 3 meter. Det vore välkomna bidrag till gäddans överlevnad och en klok politik för att inte ytterligare försvaga bestånden av t.ex. havsöring.

Hälsningar/Stefan