25 juni, 2009

Kontrakt på fem nya fartyg till Kustbevakningen

I dag, den 25 juni, undertecknade Kustbevakningens generaldirektör Judith Melin och chefen för Baltic Workboats i Estland, Margus Vanaselja, ett avtal om produktion av nya övervakningsfartyg till Kustbevakningen Det blir det estniska varvet Baltic Workboats (BWB) som kommer att bygga fem nya övervakningsfartyg i KBV 312-serien till Kustbevakningen.

De nya fartygen ska ersätta älde fartyg i den svenska kustbevakningsflottan. Leverans av det första fartyget sker hösten 2011.

Varvet BWB ligger i Kurresaare på Ösel i Estland och bygger bland annat polis-, lots- och fiskerikontrollfartyg i aluminium och stål, för flera myndigheter i olika länder.

KBV 312 kommer bland annat att användas för övervakning, gränskontroll, fiskerikontroll, sjöräddning och i sjösäkerhetsarbete. KBV 312-seriens fartyg blir 23,6 meter långa, 5,68 meter breda och får en topphastighet på 30 knop. Produktionskostnaden för de fem fartygen uppgår till sammanlagt 150 miljoner kronor.

Länk: www.kustbevakningen.se