17 augusti, 2009

Fiskeriverket fördömer Greenpeace stendumpning i Kattegatt

Om Greenpeace verkligen vill rädda torsken i Västerhavet ska de avstå från att dumpa sten vid Lilla Middelgrund. Det menar Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad. – Jag kan inte se att Greenpeace agerande i den här frågan styrs av omsorg om torskbestånden utan enbart av kampanjstrategiska skäl.

Torskens situation i Kattegatt är ytterst allvarlig. Det har Internationella havsforskningsrådet ICES visat i de senaste årens råd. 2008 kom de svenska och danska regeringarna gemensamt överens om att freda torsken i stora områden i Kattegatt. Torsken har också gynnats av att Fiskeriverket redan 2003 fattade beslut om att flytta ut den svenska trålgränsen, för att skydda känsliga bestånd och bottnar.

När Greenpeace planer på stendumpning vid Lilla Middelgrund blev kända bjöd Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad in organisationen för att diskutera regleringen av fisket i de svenska marina Natura 2000-områdena.

Diskussionerna med Greenpeace har lett till att Fiskeriverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna efter sommaren tar upp gemensamma överläggningar om situationen för och hotbilden mot alla de svenska marina Natura 2000-områdena.

– Greenpeace egenmäktiga planer att dumpa sten vid Lilla Middelgrund föregriper detta arbete. Åtgärderna för att skydda ett Natura 2000-område är en uppgift för myndigheterna. Det är inte upp till vem som helst att vidta vilka åtgärder som helst, säger Axel Wenblad.