19 augusti, 2009

Länsförsäkringar ny delägare i Huges Marina

Länsförsäkringar går in som delägare med 20 procent i Huges Marina genom en riktad nyemission och samtidigt stärker Huges Marina sin marknadsnärvaro i Göteborg genom ytterligare etablering. Länsförsäkringars investering är en direkt följd av ambitionen att stärka positionen inom försäkring och finansiering för fritidssektorn.

Huges Marina är Sveriges största marinkedja med en ledande position inom service och försäljning av fritidsbåtar, tillbehör samt tilläggstjänster. Vår vision är erbjuda svenska folket en rikare fritid genom en enkel tillgång till båtlivet. Huges målsättning är att konsolidera marknaden för försäljning och eftermarknad av fritidsbåtar, genom att nå en marknadsandel om 25%. Strategin för att nå marknadsledarskap är att bli en totalleverantör av produkter och kringtjänster så som försäkring, finansiering, service, förvaring och utbildning.

Huges har sedan 2005 expanderat genom förvärv av lokala aktörer, en process som fortgår som en naturlig del av strategin. För att ytterligare öka tillgängligheten och enkelheten för kunderna etablerar Huges i Göteborg nordens finaste och största showroom med en utställningsyta om två tusen kvadratmeter. Detta ger stora möjligheter att erbjuda kunderna ett tryggt båtköp och erbjuda ”båtmässa” året runt med goda möjligheter till rådgivning och jämförelse bland nordens ledande varumärken på kundernas villkor.

”Båtmarknaden är idag mycket fragmenterad och det finns en stor förbättringspotential både i kundservice och i lönsamhet. De flesta aktörer är små och har svårt att leva upp till dagens krav på service och effektivitet. Genom vårt kundfokus, vår storlek och våra system kommer vi kunna erbjuda kunderna en allt bättre service. Detta samarbete möjliggör en snabbare expansion samtidigt som vi får tillgång till kompetens och tjänster inom försäkring och finansiering som är en viktig del i vårt helhetskoncept.”, säger Janne Lundmark VD Huges Marina

Länsförsäkringars dotterbolag Wasa Kredit har utvecklat ett skräddarsytt försäkrings- och finansieringserbjudande som kommer att marknadsföras genom Huges Marinas anläggningar.

”Fritidsmarknaden är en viktig del i vårt erbjudande som vi bedömer kommer att växa sig starkare i framtiden. På samma sätt som via vår satsning Länshem, där vi etablerat en direktkanal med bostadsköpare, får vi en direktkanal att erbjuda våra försäkrings- och finansieringslösningar i ett sammanhang där det handlar om större kapitalinvesteringar”, säger Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar i Stockholm.

”Huges Marina är en fortsatt strategisk investering för Gillesvik och vi kommer att kvarstå som långsiktig huvudägare, men tack vare Länsförsäkringar får vi en kompetent partner som gör att vi kan öka takten på konsolideringen och möjliggöra utveckling av ett komplett erbjudande”, säger Matts Kastengren, VD Gillesvik Invest och styrelseordförande i Huges Marina.