14 september, 2009

Hög tid att ansöka om att få K-märkt fritidsbåt

Projektet “K-märkt fritidsbåt” är en del i Sjöhistoriska museets arbete för att öka uppmärksamheten kring den äldre fritidsbåtsflottan. Förhoppningen är att öka allmänhetens intresse för äldre, välbevarade och sjödugliga båtar – och att på sikt också bidra till olika typer av förmåner för dessa båtar.

För att ha chans att k-märkas måste fritidsbåten:

•ursprungligen vara byggd som fritidsbåt,
•vara byggd i Sverige eller ritad av en svensk båtkonstruktör eller vara av sådan typ som varit vanlig i landet, eller på annat sätt anses vara nationellt bevarandevärd,
•vara sjösatt första gången före 1965,
•ha en väldokumenterad historik,
•vid tiden för ansökan dels vara i gott, sjövärdigt skick,
•vara original/autentisk, inte en kopia eller replik av en äldre båt.

Ansökningshandlingar: www.maritima.se