14 september, 2009

Hallberg-Rassy åtgärdar felaktigt roderlager på 200 båtar

På grund av ett fel på ett roderlager i ett par båtar återkallar Hallberg-Rassy cirka 200 segelbåtar för uppgradering av rodret. Den svenska segelbåtstillverkaren tar därmed det säkra före det osäkra och erbjuder alla som har köpt båtar med den aktuella roderkonstruktionen åtgärder.

Det är tidningarna Göteborgs-Posten och Bohusläningen som på sina hemsidor uppger att Hallberg-Rassy måste uppgradera 200 båtar. Båtarna finns hos kunder spridda över världen.

Om inte felet åtgärdas kan de aktuella båtarna börja ta in vatten, något som måste åtgärdas.

– Vi har erbjudit våra kunder en frivillig uppgradering. Orsaken är att vi upptäckt ett fel på ett av roderlagren på två av båtarna. Det handlar om två båtar av över 200, mindre än en procent, säger Magnus Rassy till Göteborgs-Posten.

Länk: www.hallberg-rassy.com