18 september, 2009

Minskade utsläpp i Östersjön

Under sju dagar har Östersjön övervakats dygnet runt med miljöflygplan från sex länder. Endast tre mindre utsläpp av mineralolja kunde konstateras. – Detta visar att vi är på god väg att nå våra mål om att utsläppen i Östersjön ska vara försumbara senast 2010, säger Kustbevakningsflygets stabschef Leif Welming.

Var tredje timme, dygnet runt, under tiden 12 – 17 september har ett flygplan lyft från Visby på Gotland för att flyga en förutbestämd rutt över trafikstråken i Östersjön. Syftet med operationen, som är en så kallad Super CEPCO (Co-ordinated Extended Pollution Control Operation) har varit att spana efter oljeutsläpp från fartyg, att dokumentera eventuella miljösyndare och att kontrollera de indikationer på utsläpp som kommer från satellitbilder över området.

Under veckan har sammanlagt 1812 fartyg observerats under de sammanlagt 103 timmar som miljöflygplanen övervakat Östersjön. Under 86 procent av dygnets alla timmar har alltså ett flyg befunnit sig i luften över Östersjön. Ändå har bara tre utsläpp av mineralolja kunnat konstateras. Ett av utsläppen, som sågs strax söder om Gotland, upptäcktes efter en satellitindikation och bekräftades senare av den holländska besättningen. De två andra utsläppen upptäcktes av de deltagande flygplanen strax sydväst om Finland.

De tre utsläppen var mycket små; 5, 50 respektive 273 liter.

– Operationen var mycket lyckad. Resultaten bekräftar inte bara att antalet utsläpp minskat rejält i Östersjön under senare tid, utan också att volymerna blivit mindre. Detta trots att fartygstrafiken ökat, samtidigt som våra möjligheter att upptäcka utsläpp blivit allt större, säger Leif Welming.

En av Kustbevakningens huvuduppgifter är att arbeta för ett renare hav. Regeringens mål är att utsläppen av olja och kemikalier från fartyg i Östersjön ska minska och vara försumbara senast 2010.

– Resultaten från SuperCEPCOn visar att vi gör ett bra jobb och att vi gör nytta. Det är uppenbart att vår flygövervakning har bidragit stort till att minska utsläppen, eftersom fartygen är väl medvetna om att deras utsläpp kan bli upptäckta från luften och att förövarna döms, säger Leif Welming.

Länk: www.kustbevakningen.se