22 september, 2009

Teckenspråk nytt språk på Vasamuseet

Vasamuseet lägger nu till ytterligare ett språk på sina guidade turer och pedagogiska program: teckenspråk. Sista helgen i varje månad kommer museet erbjuda en kostnadsfri pedagogisk barnverksamhet på teckenspråk samt en guidad tur runt museet. För den som istället väljer att förboka teckentolkarna gäller samma pris som till de andra språken.

Vasamuseet skiljer sig från andra ställen där liknande satsningar gjorts eftersom museet valt att utbilda guider som själva har teckenspråk som första språk. Utbildningen har skett i samarbete med Tolkcentralen vid Stockholms läns landsting.

– Teckenspråk är inte ett hjälpmedel utan ett språk och en kultur, därför har vi utbildat tre teckenpedagoger och guider som själva är döva. Det känns bra att vi nu äntligen kan lägga till teckenspråket, vi arbetar kontinuerligt med tillgänglighetsfrågor, säger museichef Marika Hedin.

Bilden:
Lördag 26 september går startskottet för guidade turer på teckenspråk på Vasamuseet. Museets tre teckenspråkguider Jonas Brännvall, Irina Bozkurt och Joakim Hagelin Adeby visar här tecknen Kung, Vasa, Kanon. Foto: Anneli Karlsson, SMM.