24 september, 2009

Projekt Rädda laxen får support av Sportfiskarna

Projektet Rädda laxen som bildades 2007 vill garantera den hotade vilda laxens och havsöringens långsiktiga överlevnad genom att ge dem större möjlighet att fortplanta sig i Norrlandsälvarna Kågeälven och Byskeälven. Projektet får nu starkt stöd från Ge fan i våra vatten, Sportfiskarnas insamlingsprojekt tillsammans med svenska musiker.

Laxen är en mytomspunnen fisk som i Östersjön kan nå vikter på över 40 kg. De senaste åren har laxen ökat i en del älvar, men i flera älvar är bestånden fortfarande mycket svaga. Fiskens återvandring till lekälvarna försvåras i dag kraftigt av de mängdfångande redskapen i älvarnas mynningsområden. Därför köper Rädda laxen ut rätten att nyttja laxfälleplatserna från lokala byalag och yrkesfiskare.
– Totalt har elva fasta fisken köpts upp men projektet har även träffat avtal med enskilda lokala yrkesfiskare som mot betalning avstått från fiske på strategiskt viktiga platser så att fisken kan nå sina lekplatser, berättar eldsjälen Svante Jonsson från Kågeälvens nedre Fiskevårdsområde.

Totalt har man i dagsläget löst fiskerätter och ingått avtal med yrkesfiskare för flera hundra tusen kronor. Pengarna kommer från privatpersoner, Kågeälvens nedre Fiskevårdsområde, tidningen Allt om Flugfiske samt branschorganet Spofa Spöfiske. Från 2008 har även Byskes Fiskevårdsområde anslutit sig till projektet och bidragit med stora resurser.
– Att Ge fan i våra vatten ger projektet stöd innebär att vi kan ha fortsatt höga ambitioner för framtiden, säger Svante Jonsson.

Rädda laxen har fått mycket uppmärksamhet lokalt och projektet är numera en väl etablerad aktör, välkänd hos myndigheter, byalag och yrkesfiskare.
– Att bidra till att fler laxar når sina lekplatser har varit ett av målen sedan Ge fan i våra vatten-projektet drogs igång. Det känns jättebra att vi nu kan stödja ett så här ambitiöst projekt, säger Joel Norlin från Sportfiskarna.

Länk: www.sportfiskarna.se/gefan