25 september, 2009

Försvarsministrar diskuterar sjöövervakning

Den 28-29 september träffas EUs försvarsministrar i Göteborg för att bland annat diskutera samverkan mellan civil och militär sjöövervakning.

Mötet inleds med en presentation av och diskussion kring hur samverkan ser ut i dag. Utöver EUs försvarsministrar deltar även Javier Solana, representant för EUs utrikes- och säkerhetspolitik, och representanter från EU-kommissionen och Natos generalsekretariat med flera.

För övriga delegater demonstrerar Kustbevakningen och Försvarsmakten de båda övervakningssystemen SJÖBASIS (för civil verksamhet) och SUCBAS (för militär verksamhet) i en provisorisk ledningscentral.

SJÖBASIS samlar in sjölägesinformation och sjöinformation från olika befintliga system, sammanställer denna och erbjuder olika tjänster till användarna.

SUCBAS är det övervakningssystem som EU och östersjöländerna tagit fram för att utbyta sjölägesinformation.