24 september, 2009

Ökad tilldelning till räntekostnader till Kbv

I budgetpropositionen för 2010 har regeringen föreslagit att Kustbevakningen ska tilldelas 80 Mkr. Det är ett engångsbelopp som fördelas på 2010 och 2011. Pengarna ska finansiera ökade räntekostnader på förskottsbetalningar till leverantörerna av myndighetens nya flygplan och fartyg.

– Det är glädjande att regeringen har lyssnat till våra argument om de ökade räntekostnaderna för förskottsbetalningarna, säger Helene Frykler, ekonomichef vid Kustbevakningen.

Hon fortsätter:

– Anslagstilldelningen är också positiv, men på kort sikt kommer inte tilldelningen att märkas så mycket. Vi kommer att föra den till vårt anslagssparande. Däremot, på lite längre sikt, tre till fem år, bidrar anslagstilldelningen till att vi kan bedriva bra kustbevakningsverksamhet också i framtiden.

I budgetpropositionen anges inga ytterligare upphandlingar och beställningar av fartyg bör påbörjas under 2010. Det innebär att Kustbevakningen ska fullfölja anskaffningen av de tre stora kombinationsfartygen KBV 001-003, de fyra kombinationsfartygen i KBV 031-serien och de fem övervakningsfartygen i KBV 312-serien. Däremot ska myndigheten inte utlysa de optioner på ytterligare fartyg som finns i avtalen.

– Det framgår i budgetpropositionen att regeringen ser att de förändrade ekonomiska förutsättningarna till viss del påverkar myndighetens möjlighet att uppnå fastställda mål för den operativa förmågan, säger Helene Frykler.