24 september, 2009

Fiskeriövervakning i samarbete

Kustbevakningen och Sjöpolisen ska tillsammans med Länsstyrelsen från och med i höst satsa extra på att se till att fiskereglerna efterföljs i Stockholms skärgård och i Mälaren. Syftet med de intensifierade fiskerikontrollerna är att värna fiskebestånden.

– Det vi kommer att koncentrera oss på är framförallt att följa upp att allmänheten följer reglarna kring trollingfiske, till exempel att man inte har för många spön och att fiskereglerna för fredningsområden, särskilt för lax och öring, följs, säger Kustbevakningsinspektör Ulrik Sörehall.

Information om vilka regler som gäller för fiske på olika platser i landet finns på fiskeriverkets hemsida, fiskeguiden och på länsstyrelsernas hemsidor.