25 september, 2009

Ny lösning för effektiv sugtömning

Med en flexibel och utbyggbar sugtömningslösning kan nu alla från mindre bryggföreningar till större gästhamnar erbjuda sugtömning på ett enkelt sätt till sina medlemmar och gäster.

Hittills har båtägare som vill dra sitt strå till stacken behövt planera sin resa för att i möjligaste mån kunna hitta en hamn för att tömma sina avfallstankar. Det är inte ovanligt om man väl hittat en sugtömningsstation att den då är placerad inne i något svårtillgängligt hörn av hamnen. WillDos lösning är utbyggbar med upp till 10 tömningspunkter till samma basstation, där upp till fyra tömningar kan pågå samtidigt. Målsättningen är att det ska vara lika enkelt och självklart att tömma sin tank på ett miljövänligt sätt som att fylla på vatten. En 100 liters tank kan tömmas på under 6 minuter och hela processen är energisnål med en energiåtgång på endast 0,1 kW. För gästhamnen/marinan är pumpen som bygger på vakuumteknik extremt lättskött men bla. automatiska självrengöringsprogram och luktfilter för att skapa en odörfri och bekymmersfri tillvaro.

Basstationen ansluts till avloppet eller en tank. Pumpen kan förses med tillbehör såsom den patenterade tömningstratten för kemiska toaletter, kortläsare & myntinkast.

I Sverige marknadsförs WillDos sugtömningslösningar av Holistic Ventures AB. Introduktionspris från 29 000 sek.

Länk: www.renthav.nu