29 september, 2009

Östersjöns fiskeministrar träffas för att diskutera lösningar på fiskeproblemen

Torsdagen den 1 oktober träffas fiskeministrar från länderna kring Östersjön för att diskutera situationen för fisken i Östersjön. Under den två dagar långa konferensen kommer bland annat ministrarna att skriva under en deklaration kring hur länderna tillsammans kan lösa problemen med fiskebestånden i Östersjön.

Östersjön är ett unikt och känsligt hav som ställer särskilda krav. Det finns många utmaningar för att nå ett långsiktigt hållbart fiske. Under konferensen kommer experter att ge vetenskapliga perspektiv på Östersjöns fiske och framtiden tillsammans med ministrar som ger sin syn på hur vi bättre kan förvalta fisken i Östersjön. EU:s kommissionär för havsfrågor och fiske, Joe Borg, kommer att tala om förslaget att reformera EU:s fiskeripolitik.

– Att förbättra EU:s fiskepolitik är en av mina viktigaste prioriteringar under Sveriges ordförandeskap i EU. Vi har lyckats förbättra situationen för torsken men flera fiskbestånd har det svårt. Därför är det viktigt att vi lär oss av tidigare misstag och blickar framåt, med ögonen öppna för nya lösningar, säger fiskeminister Eskil Erlandsson.

– För att kunna rädda fisken i Östersjöns måste alla länder samarbeta. Det är anledningen till att vi bjuder in till möte med Östersjöländernas fiskeministrar, avslutar Eskil Erlandsson.

Bland deltagarna finns bland annat Sveriges fiskeminister Eskil Erlandsson, EU:s fiskekommissionär Joe Borg, Danmarks fiskeminister Eva Kjær Hansen, Lettlands fiskeminister Janis Duklavs, Estlands minister Jaanus Tamkivi, Litauens fiskeminister Kazys Starkevicius, Finlands statssekreterare Jouni Lind, Tysklands statssekreterare Gert Lindemann, Polens statssekreterare Kazimierz Plocke.

Mer än 130 personer från miljöorganisationer, fiskeorganisationer, näringsliv och myndigheter kommer att närvara.

Konferensen är organiserad under det svenska ordförandeskapet i EU och arrangeras av Jordbruksdepartementet i samarbete med den Regionala Rådgivande Nämnden för Östersjön, BS RAC, och den Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén, EESC.