6 oktober, 2009

Sammanställning av drunkningsolyckor under september

Svenska livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna genom drunkning visar att 4 personer omkom genom drunkning under september i år jämfört med 2 personer under september 2008.

Totalt har 62 personer omkommit i år genom drunkning jämfört med 81 under samma period förra året.

2009 september 2008
4 fritidsbåt –
– övriga 1
– bad 1
4 totalt 2

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor under september 2009.

6/9, Fritidsbåt
Daglösen, Filipstad, S-län
En 73-årig man har hittats drunknad. Mannen ringde sin son och meddelade att han fått problem med motorn, men när sonen kom till sjön hittade han båten drivande tom. Mannen återfanns död i vattnet.

8/9, Fritidsbåt
Hasselösund, Smögen, O-län
En 78-årig man har hittats drunknad. Mannen hade setts vid sin bryggplats tidigare och hans båt låg delvis förtöjd med motorn igång. Mannen påträffades senare av räddningstjänsten.

25/9, Fritidsbåt
Vrångö, Göteborg, O-län
En 75-årig man drunknade när han var ute på hummerfiske. Mannen hittades livlös i vattnet bredvid en upp-och nervänd eka.

27/9, Fritidsbåt
Kattisavan, Lycksele, AC-län
En 78-årig kvinna som hamnade i vattnet i samband med en fiskeolycka utanför Lycksele har avlidit.