12 oktober, 2009

Stoppa utsläppen av främmande arter i haven – rösta ja till barlastkonventionen

Sverige måste underteckna barlastkonventionen för att stoppa den okontrollerade spridningen av främmande arter via barlastvatten. Det kan sporra andra Östersjöländer att följa efter, säger WWF när riksdagens trafikutskott i morgon tisdag bereder regeringens proposition.

– Varje fartyg som trafikerar världshaven utan att rena sitt dumpade barlastvatten spelar rysk roulette med miljön, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på WWF.

Oftast dör de främmande arterna i den nya miljön, men det finns flera historiska exempel på att de får fäste – och i värsta fall får hela ekosystem att haverera

– Som EU ordförandeland bör vi aktivt driva frågan om barlastutsläppen och också vara en förebild som sätter press på andra Östersjöstater. Ett avslag i trafikutskottet skulle vara en oförlåtlig skamfläck för Sverige, säger Mattias Rust, sjöfartsansvarig på WWF.

I juli publicerade WWF rapporten ”Silent Invasion”. Där beskrivs bland annat hur 80 miljoner ton barlastvatten årligen fraktas och dumpas över världshaven. Skadorna på miljön uppgår till drygt 50 miljarder kronor. I Östersjön har till exempel svartmunnad smörbult och ullhandskrabba fått fotfäste. Ett annat exempel i Östersjön är den nordamerikanska kammaneten som i princip slog ut det värdefulla ansjovisfisket i Svarta havet på 90-talet.

För att få bukt med problemen krävs en internationell reglering där den globala sjöfarten måste ta hand om sitt barlastvatten av sjöfarten. Barlastkonventionen antogs av FNs sjöfartsorgan IMO 2004, men har ännu inte trätt i kraft eftersom för få länder skrivit på. Kravet är att minst 30 stater som står för 35 procent av världshandelsflottan undertecknar konventionen för att den ska gälla – hittills har 18 länder med 15 procent av världshandelsflottan skrivit på. Om konventionen inte antas före februari 2011 måste en ny process påbörjas.

Även från redarhåll höjs röster för att barlastkonventionen ska träda i kraft. Regelverket till sjöss måste dock gälla i alla länder för att få effekt. Och tekniken för rening finns redan.

– Sjöfarten både kan och vill minska belastningen på våra hav. Utrustning för att rena barlastvatten finns och vi är ett antal ansvarsfulla redare som redan idag installerar reningsutrustning, säger Sara Gorton, miljöchef på Wallenius Marine.