19 oktober, 2009

Museum visar unika bilder av skeppsbrott

Den 17 oktober till och med 13 december arrangerar Arbetets museum och Statens maritima museer Fartygsforum 2009 i Norrköping. Under lördagen öppnar Arbetets museum också utställningen Skeppsbrott på fotogalleriet Hyllan. Fyra generationer Gibson på Scillyöarna, sydväst om Land’s End i Cornwall, Storbritannien har dokumenterat skeppsbrott sedan 1860-talet.

Fartygsforum hålls för nionde gången, i år med temat Flytande arbetslivsmuseer, utveckling och samverkan. Forumet är en mötesplats för ideella aktörer, myndigheter och institutioner som arbetar med att bevara och bruka historiska fartyg. Under dagarna kommer bland annat forskningsprogrammet Bevarande och utveckling av det flytande kulturarvet – forskningsbehov att presenteras av Lennart Bornmalm och Bosse Lagerqvist från Göteborgs universitet. Transportstyrelsen informerar om kommande regler och Sjöhistoriska museet berättar om fartygsbevarande runt Östersjön och utveckling av k-märkningen av fartyg.

Utställningen Skeppsbrott
Fotografen Hans Ola Ericson kom i kontakt med Frank Gibson under ett av sina besök på Scillyöarna. Franks farfars far, John Gibson, skaffade sig sin första kamera 1860, och efter sex år lämnade han sjömanslivet för att bli yrkesfotograf. Han började fotografera havet och framför allt skeppsbrotten längs Cornwalls kust och kring Scillyöarna. Alla skepp på väg till eller från Europa måste ta sig förbi de förrädiska farvattnen. Storformatskameran Thornton Pickard och fascinationen för skeppsbrott gick i arv i fyra generationer. Nu visas en serie originalfotografier på fotogalleriet Hyllan på Arbetets museum.

Hans Ola Ericson är journalist och har under många år skrivit om sjöfart ibland annat Nautisk Tidskrift, Sjörapporten, Sjöfartsverkets tidning och Svensk Sjöfarts Tidning.

UTSTÄLLNINGSPERIOD: 17 oktober–13 december 2009

Länk: www.arbetetsmuseum.se

Foto samtliga bilder: Familjen Gibson.