20 oktober, 2009

Håll Sverige Rent lanserar stor skolsatsning för hållbar utveckling

Stiftelsen Håll Sverige Rent presenterar i samband med Skolforum 2009 en skolsatsning där de erbjuder kommuner, skolledare och pedagoger kostnadsfritt stöd för att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor. I erbjudandet finns utbildning, inspiration, verktyg och material.

Satsningen får stöd från flera nationella myndigheter. Håll Sverige Rent vill ge barn och ungdomar kunskap och handlingskompetens för att kunna verka för ett hållbart samhälle. Det vill vi åstadkomma genom att uppmuntra och stötta skolor och förskolor att arbeta konstruktivt och handlingsinriktat med hållbar utveckling.

I dag finns det i huvudsak två stora miljöutmärkelser som svenska skolor och förskolor kan få. Grön Flagg heter Håll Sverige Rents miljöcertifiering, som idag har mer än 2000 anslutna skolor och förskolor. Skolverket har utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Cirka 200 skolor/ förskolor har fått denna utmärkelse.

Håll Sverige Rent och Skolverket har nyligen inlett ett samarbete kring de båda utmärkelserna för att hjälpa fler förskolor och skolor att arbeta aktivt med hållbar utveckling. Samarbetet går i huvudsak ut på att gemensamt kunna ge skolor och förskolor en samlad guidning och stöd i miljöoch kvalitetsarbetet.

Båda utmärkelserna bygger på elevdelaktighet och syftar till att skolors och förskolors arbetssätt ska göra barn och elever mer delaktiga och handlingskompetenta i arbetet med hållbar utveckling. Tillsammans ger de såväl inspiration, redskap och stöd som tydliga kopplingar till styrdokument och mål för skolornas arbete med hållbar utveckling.

– Genom samverkan får båda organisationerna ett bredare kontaktnät, och vi kan på ett bättre sätt möta skolor och förskolor som arbetar aktivt med frågor om miljö och hållbar utveckling, säger Katarina Håkansson, enhetschef på Skolverket, om samarbetet.