9 november, 2009

Nimbus ägare Altor förvärvar över 200 apotek

Nimbus Boats ägare, Altor Fund III, har tecknat avtal med Apotekets Omstrukturerings AB om att förvärva klusterbolag 1 och 8 , sammantaget över 200 svenska öppenvårdsapotek, från Apoteket AB. De förvärvade apoteken kommer ingå i den nya svenska apotekskedjan Apotek Hjärtat. Därmed blir Apotek Hjärtat den största fristående apotekskedjan i Sverige.

Riksdagen beslutade den 29 april i år att öppna upp det 38-åriga apoteksmonopolet för nya aktörer. Avsikten är bland annat att ge konsumenterna ökad tillgänglighet till läkemedel, bättre service, ett bättre tjänsteutbud och låga läkemedelskostnader till nytta för konsumenten och det offentliga. Altors nystartade Apotek Hjärtat är ett av de nya apoteksföretagen som ska göra det möjligt.

Till VD i det nystartade apoteksbolaget Apotek Hjärtat har Anders Nyberg utsetts. Anders Nyberg har över 20 års erfarenhet från ledande positioner inom svensk detaljhandel, senast som vice VD för ICA. Jostein Lønberg har utsetts till vice VD. Jostein hade under tio år en central roll under omregleringen av den norska apoteksmarknaden, bland annat som inköpsdirektör och marknadsdirektör på den ledande norska apotekskedjan Apotek1.

Förvärvet av över 200 apotek innebär att det nybildande Apotek Hjärtat redan från start har en stark marknadsposition och strategin är fortsatt tillväxt på en marknad som utvecklas.

– Svenskarna har en relativt sett låg tillgång till apotekstjänster och vi ser stora möjligheter att expandera vår verksamhet i Apotek Hjärtat. Vår avsikt är att bygga den ledande svenska apotekskedjan i termer av kompetens, produkterbjudande och effektivitet, och denna investering passar väl i vårt långsiktiga mandat, säger Fredrik Strömholm, partner hos Altor Equity Partners AB.

Styrelsen är under sammansättning och består för närvarande av Knut Faremo – grundare av Norgesgruppen, Fredrik Strömholm – partner i Altor Equity Partners AB och styrelseledamot i bland annat Ferrosan, Nimbus, Åkers, Q-Matic och Carnegie samt tidigare i ACO Hud och Nycomed, Stefan Linder – partner hos Altor Equity Partners AB och styrelseordförande i Euro Cater samt styrelseledamot i Byggmax, Dustin och Meyn.

Apotek Hjärtat har knutit en rad exklusiva rådgivare till sig som kommer arbeta mot både ledning och styrelse, bestående av Åke Hallman – tidigare VD Apoteket AB och Generaldirektör på Konkurrensverket, Gunnar Alvan – tidigare Generaldirektör på Läkemedelsverket, Dag Johannesson – tidigare Chefsjurist på Apoteket AB och styrelseledamot i Oy Tamro AB, och Steinar Stokke – tidigare rådgivare åt Apoteket AB och VD i Apokjeden AS.

– Vi är glada att vi kan attrahera sådana krafter i styrelse och rådgivare, som kommer utgöra värdefullt stöd i arbetet att utveckla den ledande svenska apotekskedjan, säger Stefan Linder, partner hos Altor Equity Partners AB.
För frågor kontakta Fredrik Strömholm, Partner, Altor Equity Partners AB, +46 8 678 9105

Om Altor
Altors Fund III är en riskkapitalfond med tillgängligt kapital om EUR 2 000 miljoner. Altor har Altor Equity Partners som investeringsrådgivare. Altors investerare inkluderar bland annat Skandia Liv, 3:e AP Fonden, SEB Investment Management och Nordea Liv & Pension.

Altor investerar i nordiska företag med fokus på värdeskapande genom tillväxt, strategisk utveckling och operationella förbättringar. Altor har en långsiktig ägarhorisont med möjlighet att behålla investeringar i över tio år. Altors fonder har för närvarande 25 portföljbolag med sammanlagda intäkter om EUR 13,4 miljarder och totalt 34 000 anställda. Nuvarande och tidigare investeringar inom hälsosektorn innefattar Aco Hud, Ferrosan och PaloDEx. Investeringar inom detaljhandelssektorn innefattar bland annat Byggmax, Dustin, Euro Cater och Helly Hansen.