9 november, 2009

Svenska Båtunionen utser MiljöbästaBåt 2010

Svenska Båtunionens val av MiljöbästaBåt 2009 blev en stor succé. Då utsåg vi tre båtar i var sin klass. Najad 355, Nimbus 27 Nova S och Whisper 55 premierades för modern produktionsteknik och minskad miljöpåverkan på olika sätt.

Vi fokuserar även i år på klasserna MiljöBästa Motorbåt och MiljöBästa Segelbåt. Utmärkelserna delas ut på Båtmässan Allt för Sjön i Stockholm i mars 2010.

Utmärkelsen Miljöbästa Båt 2010 är avsedd att stimulera båttillverkarna till att ständigt förbättra miljöegenskaperna hos sina produkter så att de ger minsta möjliga miljöpåverkan vid såväl tillverkning som användning.

Svenska Båtunionens, SBU, Miljökommitté kommer att introducera bedömningsgrunderna för ”Miljöbästa Båt 2010” under Scandinavian Boat Show i Stockholm i nov 2009.

”Utnämningen av ”Miljöbästa Båt” ligger helt i linje med det miljöarbete som Svenska Båtunionen bedrivit långsiktigt i närmare 40 år” säger miljökommitténs ordförande Bengt Hallberg. ”Det är ett av sätten att synliggöra båtlivets engagemang för natur och miljö. Vi är ju en del av svenskt friluftsliv som har stort eget intresse av att värna en god marin miljö”.

Vi ser fram emot nomineringar från båttillverkarna till SBU fram till 15 febr. 2010.

Läs mera på www.batunionen.com om MiljöBästaBåt och årets kriterier

Bilden: Pristagarna i MiljöBästa Båt 2009.