11 december, 2009

Krympande havsis orsakar svält hos isbjörnar i Kanada

Nu drabbas isbjörnarna i Kanada av det allt varmare klimatet. När havsisarna smälter ökar svälten bland isbjörnarna. Åtta fall av kannibalism bland isbjörnar har upptäckts, enligt WWF och Polar Bears International. Isbjörnarna äter upp sina ungar i desperation.

Normalt fryser havsisen till i början av november i Hudson Bay i Kanada men fortfarande ligger havet öppet. Isbjörnarna har strandat på land och svultit i fem månader utan att kunna jaga säl. De allra hungrigaste och mest utsvultna ha nått gränsen till desperation. Några har övergått till kannibalism och ett flertal isbjörnsungar har dödats och ätits upp.

– Isbjörnarnas öde är en viktig väckarklocka för världens ledare att agera nu, och inte sedan. Regeringarna måste förstå allvaret och ta med sig detta i förhandlingarna för att få till ett bindande, rättvist och ambitiöst klimatavtal. Det som FN:s klimatpanel IPCC har förutspått ska ske i Arktis har redan hänt. Framtiden är redan här, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på WWF.

En starkt bidragande orsak bakom avsmältningen är de varmare temperaturerna. I Arktis är det främst isbjörn, men även valross och vikarsäl som drabbas när havsisarna smälter. Isbjörnen klarar av att svälta i många månader men läget har nu förvärrats. Under de senaste veckorna har flera alarmerande rapporter strömmat in från Hudson Bay i Kanada. Här finns världens sydligaste och mest studerade isbjörnspopulation och den påverkas kraftigt av klimatförändringarna. Färre isbjörnsungar föds och överlever och dödligheten ökar hos gamla djur. Kroppskonditionen går ner, vilket lett till att populationen i Västra Hudson Bay minskat med 22 procent under de senaste decennierna. Under trettio år har bara några få fall av kannibalism rapporterats. Isbjörnar är fantastiskt väl anpassade för att klara av att svälta under långa perioder, men nu verkar det som om gränsen är nådd. I ren desperation dödas och äts de minsta isbjörnarna upp.

– Isbjörnarna behöver komma ut på isen så fort som möjligt för att fånga säl. Fem månader utan riktig mat gör det svårt för världens största landlevande rovdjur att överleva på bär, alger och torrt gräs. Isbjörnen är beroende av en diet på fet mat, säger Tom Arnbom, Arktisansvarig på WWF.

– Idag har medeltemperaturen på jorden ”bara” ökat med 0,7 grader. Dagens bud i förhandlingarna ligger på 3-4 graders temperaturhöjningar. Det handlar om enorma klimatförändringar som kommer att påverka både människor och våra ekonomier. Effekterna blir mildare och det blir billigare om vi vidtar kraftfulla åtgärder nu, avslutar Lasse Gustavsson.

Fakta: Avsmältningen av havsisen i Arktis går betydligt snabbare än väntat, visar en rad rapporter, bland annat WWFs Arctic feedback report. Havsisen är viktig för klimatet. Ju mer havsis som försvinner desto fortare går uppvärmningen. Sommarisen i Arktis var i år den tredje minsta sedan mätningarna startade för 30 år sedan.

Länk: www.wwf.se

Kommentarer

Ebba 17:17:53 2010-02-13

vad hemskt!

oliven 20:17:54 2010-02-16

hemskt

M o F 13:29:06 2010-03-03

Gud vad hemskt!!!!!!!!!!!

Nisse 23:03:54 2010-03-03

Naturens lagar. Den starka överlever och säkerställer släktets fortbestånd!