18 december, 2009

Visbykorvetter till Försvarsmakten

HMS Helsingborg och HMS Härnösand är de två första korvetterna i Visbyserien som överlämnats till Försvarsmakten för att utbilda besättningar och ingå i insatsorganisationen. FMV lämnade över de två fartygen till Försvarsmakten vid en ceremoni i Karlskrona den 16 december.

– Det är otroligt tillfredställande att vi idag kan lämna över fartygen i en version där de efter utbildning av besättning kan gå in i insatsorganisationen och finnas tillhand för eventuella insatser, säger Mats Elofsson, projektledare för projekt Visby vid FMV.

Visbyseriens fem korvetter är högteknologiska fartyg. De är konstruerade för att ha förmåga att verka inom flera områden, som minröjning, ubåtsjakt, ytstrid, havsövervakning och sjöfartsskydd samt vid internationella insatser. Men också för att ge stöd till samhället vid exempelvis olyckor till sjöss.

Fartygen byggs i kolfiberarmerat plastlaminat, ett material som gör fartyget mycket starkt och motståndskraftigt i förhållande till sin vikt. Materialet är en av faktorerna som gör att fartygen får mycket låga signaturnivåer, radarmässigt, magnetiskt och hydroakustiskt. Det gör dem svårupptäckta på radar och med värmekamera. Samtidigt tål fartygen stöteffekter mycket bra och kan ta stor last.

Fartygen har utrustats för att på ett enkelt sätt kunna samarbeta med övriga delar av totalförsvaret som uppträder i havsområdet såsom flygvapen, kustbevakning, räddningstjänst, tull och polis samt den civila sjöfarten. Visbykorvetterna kommer därför att kunna uppträda bland annat som en god ledningsresurs vid långvariga insatser till sjöss.

Korvett typ Visby är det första fartyg som tagits fram där alla dessa förmågor samlats i ett och samma skrov. Projektet har stått inför flera stora utmaningar.

– För att lyckas har vi forcerats flera tekniska barriärer. De största utmaningarna har varit inom tre områden: ytstridsfartyg i kompositmaterial, extremt låga signaturer och integration av sensorer för en gemensam lägesbild. Den här tekniska komplexiteten i utvecklingsprojektet Visby har bidragit till förseningar i leverans av fartygen, säger Mats Elofsson.

De två fartygen som nu överlämnas är utrustade med övervattens- och undervattensensorer och klarar i den versionen (version fyra) ett antal nationella och internationella uppgifter.

När de första Visbykorvetterna levereras i version fem 2012 kommer det att finnas utbildade besättningar. Fartygen har då kompletterats med bland annat minröjningssystem, helikopter, sjömålsrobot (Rb15) och ytterligare smyganpassning.

Merparten av teknologin i Visbykorvetten är utvecklad i Sverige i samarbete mellan Försvarsmakten, Försvarets Materielverk (FMV), Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), svensk och utländsk försvarsindustri samt universitet och högskolor.

Fakta:
Visbykorvetterna är utrustade med ett kombinationsmaskineri av gasturbiner och dieselmotorer. Motorerna driver så kallade vattenstråldriftaggregat som gör fartyget tyst samtidigt som det trots sin storlek blir snabbt och mycket lättmanövrerat.

Längd 72,8 m
Bredd 10,4 m
Djupgående 2,4 m
Deplacement 650 ton
Toppfart +35 knop
Dieselmotorerna 2 600 kW
Gasturbinerna 16 000 kW

Foto: Försvarets presstjänst.