3 februari, 2010

Ekomarines teknik för rening av barlastvatten beviljas patent i USA

Ekomarines teknik bygger på en naturlig process där syret i vattnet reduceras. På så sätt skapas en syrefri miljö där främmande organismer dör. Då vattnet pumpas ut ur fartyget syresätts det igen.

Barlastvatten är nödvändigt för att kontrollera ett fartygs stabilitet när det går utan last. Hanteringen av barlastvatten har länge varit ett problem eftersom barlastvatten innehåller vattenlevande organismer som, när de överförs till nya miljöer, kan rubba balansen i det nya ekosystemet. Exempel på så kallade invasionsarter som kommit till svenska vatten är kammaneten och jätteostronet.

– Att få patent i USA är ett stort framsteg för Ekomarine. Det är av största vikt att hindra att arter sprids till nya geografiska områden. Förutom att orsaka stort problem för det marina livet, kan en ny art förorsaka enorma kostnader och även ge upphov till epidemier, säger Claes Tarras Ericsson, vd för Ekomarine AB.

Enligt ballastvattenkonventionen från International Maritime Organisation (IMO) skall alla fartyg i internationell trafik ha barlastvattenrening. Konventionen gäller när länder som svarar för 35 % av världstonnaget har ratificerat konventionen.

Om Ekomarine
Ekomarine grundades 2002 av Claes Tarras Ericsson och Mikael Haeffner, och utvecklar marknadens enda giftfria bottenfärg, Neptune Formula. Neptune Formula lanserades 2009 och bygger på Ekomarines egen forskning. Ekomarine har två dotterbolag, Ekomarine Paint och Ekomarine Ballast. 2007 gick Östersjöstiftelsen och Allba Invest AB in som delägare i företaget. 2009 belönades Ekomarine med den internationella utmärkelsen Brands with a Conscience.

Länk: www.ekomarine.se