3 februari, 2010

Många båtar lever farligt i kylan

Bara hälften av båtskadorna sker under den aktiva båtsäsongen. Var fjärde skada inträffar under vintern då de flesta båtar inte används alls. Många båtar lever extra farligt just nu, med stora snömängder och sträng kyla. Det visar statistik från försäkringsbolaget If.

Närmare hälften av de ca 2 500 skadorna på båt som anmäldes till If under 2009 inträffade under de tre månaderna då båtarna var mest i bruk – juni, juli och augusti – medan resten inträffade då de flesta båtar bara används i liten utsträckning eller inte alls. Nära var fjärde båtskada (23 procent) inträffar mellan oktober och april.

– Många båtentusiaster glömmer att de är båtägare även under vintern, säger Dan Falconer, ansvarig för båtförsäkring på If.

Under vintern handlar de flesta ärendena om att båtarna skadas när de ligger upplagda på land, sjunker eller blir stulna. Stöld av båtmotorer är också vanligt, trots att utombordare och annan utrustning måste vara inlåst då båten står på vinterförvarning för att försäkringen ska gälla.

Det stränga vintervädret med mycket snö och långvarig kyla i stora delar av landet gör att många båtar lever extra farligt just nu.

– Vi får dagligen samtal om båtar som skadats av frostsprängning eller stått uppallade på land och vält på grund av snötrycket, säger Dan Falconer.

Det finns goda skäl till att båtägaren bör se till båten under vintern. Båtförsäkringen täcker inte skador som orsakats av snö, is eller frost.

– När båten är uppställd på land ska den vara tömd, säkert uppallad och stöttad samt få regelbunden tillsyn, uppmanar Dan Falconer.

Totalt betalde If ut 45 Mkr i ersättning för skador på båt fritidsbåtar under 2009.

Kommentarer

Goran 13:35:26 2010-02-05

Detta kan väl inte stämma när det gäller båtar upplagda på Båtklubbens område och försäkrade i Svenska Sjö?