3 mars, 2010

Garmin AIS 300 med Class A och Class B mottagning

Garmin presenterar nu AIS 300, en AIS mottagare som tar emot AIS signaler från andra fartyg med både Class A och Class B AIS system. AIS 300 är NMEA 2000 certifierad, vilket gör installation och integrering i befintligt Garminsystem ombord enkelt. Garmin är den första tillverkaren att erbjuda marknaden en AIS mottagare med NMEA 2000 interface.

För att säkerställa att ingen viktig information går förlorad tar AIS 300 emot både Class A och Class B signaler samtidigt. En integrerad passiv splitter eliminerar behovet av två VHF antenner, vilket sparar plats i masten eller på targabågen samt underlättar installation. Denna funktion säkerställer att all VHF och AIS kommunikation tas emot med minimal störning.

AIS 300 är NMEA 2000 certifierad och kan enkelt anslutas till ett befintligt Garminsystem ombord. Utöver NMEA 2000 kan AIS 300 även kommunicera via NMEA 0183 med valbar hastighet, vilket gör att den även går att ansluta till äldre AIS kompatibla enheter. Med AIS 300 kan sjökortsplottern visa och ge detaljerad information som fartygsidentifiering, position, kurs och fart från fartyg utrustade med en AIS sändare inom räckvidd (VHF). Användaren kan se alla AIS mål inom räckhåll direkt i sjökortet på sin plotter. När AIS 300 är integrerad tillsammans med en Garmin sjökortsplotter och VHF radio via NMEA 2000 kan DSC meddelanden inledas till AIS mål direkt från sjökortsplottern, genom att välja ”call with radio” funktionen. Användaren kan också aktivera AIS målet, vilket ritar ut en vektorlinje i fartygets färdriktning som indikerar fart och kursförändringar tydligt.

AIS 300 kommer finnas tillgänglig i maj månad till ett rekommenderat cirkapris av 3 995 kronor.

www.garmin.se