4 mars, 2010

TOTAL och Stena Recycling i nationellt samarbete om återvinning av spillolja

Stena Recycling och Total Sweden inleder ett rikstäckande samarbete om återvinning av farligt avfall. Samarbetet omfattar återvinning av förbrukade smörjmedelsprodukter från framförallt bilverkstäder i hela Sverige.

Stora mängder förbrukad motorolja och annat farligt avfall uppstår kontinuerligt, inte minst på bilverkstäder landet runt i samband med service och reparationer.

En stor del av oljan återvinns och förädlas till nya basoljeprodukter som kan användas pånytt.

– Dels är det viktigt att oljan tas omhand på ett säkert och miljöriktigt sätt i hela återvinningsprocessen. Dels skapas en betydande miljönytta då oljan kommer till användning igen, säger Martin Holmen, kundansvarig på Stena Recycling.

Genom samarbetet kan TOTAL Sweden utveckla servicen till sina svenska kunder och erbjuda en heltäckande lösning för omhändertagande av restprodukter. Den omfattar analys, sortering, insamling, transport och behandling av allt farligt avfall.

En innovativ del av samarbetet är så kallad tankpejling. Allt fler verkstäder använder oljetankar med sändare som kan meddela om det är dags för hämtning. Tekniken minimerar transporter och förenklar verkstadskundernas egen avfallshantering.

– GSM-tekniken ger oss aktuell status på fyllnadsnivåer i verkstädernas avfallstankar. Samtidigt vet vi hela tiden exakt var tankfordonen finns. På det sättet kan vi hämta avfallet när meddelande kommer och fordonen finns i närheten, säger Martin Holmen.

– Stena Recycling är en perfekt partner som har kapacitet att ta hand om våra kunders spillolja och annat farligt avfall i en komplett process. Ett viktigt mål för TOTAL är att bli mer effektiva i att minska miljöpåverkan av vår verksamhet och våra produkter, säger Mads Gade, Procurement and Logistics Manager på TOTAL.