4 mars, 2010

Sportfiskemässan 2010 tar ansvar för klimatet

Under 2010 års Sportfiskemässa den 7-9 maj i Sundsvall kommer arrangemanget att genomgå en process för att identifiera, minska och kompensera för de kolioxidutsläpp som mässan genererar. Processen kallas +KlimatPositiv och genomförs av FishEco. Man kommer bl a att göra beräkningar på utställarnas utsläpp via resor och lokalens energiförbrukning för uppvärmning och el.

– Sportfiskemässan har en strävan att verka för att vara så miljö- och klimatvänlig som möjligt. Detta känns extra viktigt då mässans målgrupp har ett traditionellt starkt intresse inom dessa frågor som är så intimt förknippat med just sportfiske. Jag är stolt och glad över att vi genomför den första klimatkompenserade sportfiskemässan i Europa. Vi har inte kännedom om att något liknande tidigare genomförts, säger Agneta Brunell, projektledare för Sportfiskemässan.

– Det är fantastiskt att får arbeta med ett sådant här arrangemang. Bland sportfiskare finns det idag ett stort engagemang kring just klimat- och miljöfrågor som förhoppningsvis också kan bli ännu större. Att sportfiskare och Sportfiskemässan tagit beslutet att starta ett förbättringsarbete är verkligen ansvarsfullt och jag ser framemot att få starta, menar Jan Ohlsson, energi- och klimatkonsult, som leder processen.

Kistamässan – en miljödiplomerad anläggning
Kistamässan, som arrangerar Sportfiskemässan i Sundsvall, kan sedan våren 2009 profilera sig som en grön mäss- och eventanläggning. Genom aktivt miljödiplomeringsarbete har Kistamässan erhållit Stockholms Stads Miljödiplom som uppfyller den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. Miljöledningssystemet är ett småföretagsanpassat miljöledningssystem som bygger på ISO 14 001, men har ett bantat dokumentationskrav och stort fokus på konkreta miljöförbättrande åtgärder.

Experterna och många av branschens kända profiler är samlade
Under tre hektiska dagar möts branschens alla aktörer och tusentals sportfiskare under ett och samma tak. Här kan besökarna pröva casting, flugfiske och tillverka sina egna drag och beten eller få restips om de bästa fiskevattnen.

Sportfiskemässan är en ambulerande mässa för att nå ut till alla fiskeintresserade i vårt avlånga land.

Genom åren har mässan utvecklats till såväl branschens som publikens självklara mötesplats. Den 7-9 maj 2010 arrangeras Sportfiskemässan för första gången på Nordichallen i Sundsvall.

http://www.kistamassan.com/events/sportfiskemassan2010