25 mars, 2010

Marieholmstunneln får klartecken

Regeringen beslutade på torsdagen att tillåta byggandet av Marieholmstunneln i Göteborgs kommun. Därmed har regeringen nu tillåtit den andra och avslutande etappen av Marieholmsförbindelsen. Vid torsdagens sammanträde beslutade regeringen om tillåtlighet för Vägverket att bygga en ny vägförbindelse under Göta älv, benämnd Marieholmstunneln, i Göteborgs kommun. Regeringen godkänner därmed Vägverkets begäran om tillåtlighet för projektet enligt miljöbalkens 17 kap.

Marieholmstunneln och Partihallsförbindelsen (som regeringen den 15 februari 2007 beslutade att tillåta utbyggnaden av) är geografiskt och utformningsmässigt kopplade till varandra. Vägverket har föreslagit att den nu planerade vägen ges motorvägsstandard och byggs i en 498 meter lång tunnel under Göta älv med tre körfält i vardera riktning från Marieholmsmotet till Ringön.

Syftet med en ny förbindelse är dels att minska sårbarheten i trafiksystemet i området, dels avlasta Tingstadstunneln och angränsande vägnät där det i dag råder stora säkerhets- och framkomlighetsproblem vid högtrafik. Marieholmstunneln kommer tillsammans med Partihallsförbindelsen att koppla samman E 20 med E 45 och E 6.