25 mars, 2010

Ny version av BlueChart g2 och BlueChart g2 Vision

Garmin presenterar den nya versionen 2010 av BlueChart g2 och BlueChart g2 Vision nu finns tillgänglig. Framtagen för att återge samma detaljerade information som ett traditionellt papperssjökort, gör nyadesignade BlueChart 2010 det enkelt att se och identifiera information som djupkurvor, bränningar, sjömärken, fyrar, djupsiffror och mycket mer.

Nya BlueChart 2010 innefattar på både BlueChart g2 och BlueChart g2 Vision. Båda dessa sjökort ger användaren traditionellt sjökort, tidvattenstationer (där tillgängligt), perspektiv vyer, och fiskekort. Som tillägg, med dessa nydesignade kort, kan användaren dra nytta av ökade dimensioner, standardiserad information likväl som förbättrad övergång mellan zoomskalor och sömlösa övergånga mellan kortgränser. Den nya kartdatan ger också användaren möjlighet att själv definiera vilka djupkurvor som skall visas som grunt vatten i blått. Vill man bara att tremeterskurvans yta skall vara blåmarkerad kan man enkelt ställa in detta.

BlueChart g2 Vision erbjuder utöver detta även satellitbilder och 3-dimentionell presentation både över och under vattenytan. BlueChart g2 Vision erbjuder även Garmins unika funktion Auto Guidance som automatiskt beräknar en säker färdväg till vald destination utifrån av användaren angivet säkert djup, höjd samt hur nära land man vill gå. Utöver detta innehåller även BlueChart g2 Vision mängder av flygfoton tagna över hamnar, marinor mm.

2010 års version av BlueChart g2 och BlueChart g2 Vision kommer finnas tillgänglig efter den 1 april. Denna version är den första nya version som släpps efter att Garmin i juni 2009 frivilligt valt att återkalla alla BlueChart g2 och g2 Vision av version 2009 på grund av felaktig djupdata. Garmin erbjuder nu alla kunder som blivit berörda av denna återkallning en fri uppdatering till 2010 års version. För mer information om man som kund är berättigad en fri uppdatering samt hur man skall gå tillväga, besök www.garmin.se/bluechart2010.