20 april, 2010

WWF får miljonstöd för skydd av djuphaven, tonfisk och havslädersköldpaddor

Den 19 april lanserade PostkodLotteriets Project Oceans, ett internationellt projekt där 7 miljoner euro satsas för att skydda världshaven. Aktiviteter kommer att pågå i Sverige, Holland och Storbritannien där lotteriet är verksamt. Världsnaturfonden WWF får miljonstöd för ökat skydd av djuphaven, blåfenad tonfisk och för att minska bifångster av havssköldpaddor.

Havens ekosystem är oerhört viktiga och ett matskafferi för miljontals människor. Få internationella överenskommelser finns för livet långt ned i djuphaven. Det storskaliga fisket och moderna fiskemetoder har under några decennier kraftigt påverkat situationen. Många djuphavsarter växer långsamt, förökar sig i ganska hög ålder och kan inte reproducera sig varje år. Arterna är mycket känsliga för intensivt fiske och det tar många generationer för dem att återhämta sig från överfisket.

Våra öppna oceaner och djuphav är några av planetens sista outforskade områden. För att förhindra att vi förlorar dem för alltid krävs både mer kunskap och handling, anser WWF.

– Djuphaven är vår sista vildmark och är en fantastisk värld som är okänd för de flesta. Tack vare det extra stödet från Postkodlotteriets Project Oceans får WWF en möjlighet att satsa extra för att skydda invånare som den blåfenade tonfisken och de marina sköldpaddorna. En bättre förståelse av det ”stora okända blå” behövs för att kunna skydda djuphavens arter och miljöer, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på WWF.

– Syftet med PostkodLotteriet Project Oceans är dels att sprida information om havets tillstånd och vad man själv kan göra, dels att stärka organisationernas möjligheter att rädda haven genom att ge dem ett stort finansiellt stöd, säger Niclas Kjellström-Matseke, vd på Postkodlotteriet.

Den blåfenade tonfisken i Atlanten löper en stor risk att försvinna på grund av utfiskning och illegalt fiske. Tonfisk färdas långa avstånd över djuphaven för att föröka sig. För att arten ska kunna återhämta sig krävs långsiktiga politiska beslut utifrån vetenskapliga fakta.

Havssköldpaddorna har överlevt i hundratals miljoner år men minskar i antal på grund av bifångster och försämrad havsmiljö. Bifångsterna kan minskas genom att man byter ut J-formade fiskekrokar mot cirkelformade. Men för att det ska ske måste förvaltningen av fisket och kraven skärpas.

WWF vill också skydda känsliga arter som blåfenad tonfisk och marina sköldpaddor genom att etablera marina skyddsområden i haven. Idag är mindre än 1 procent av alla hav skyddade. Det behövs nu större skyddade områden på viktiga platser för att skapa säkra vandringsvägar.

http://www.projectoceans.com/sv

Bildtexter:
Atlantisk blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus).
Foto: Brian J. Skerry. National Geographic Stock / WWF.

Havslädersköldpadda (Dermochelys coriacear).
Foto: Roger Leguen / WWF-Canon.