1 juni, 2010

Seglarhotellet i Sandhamn får Svanenmärkning

Seglarhotellet i Sandhamn har klarat Svanens hårda miljö- och klimatkrav för hotell. Det innebär att hela driften av anläggningen har miljögranskats. – Miljöarbete är en självklar del av vår verksamhet. Och att vara Svanenmärkt är ett kvitto på att Seglarhotellet har en hög nivå på miljöarbetet och tar klimatansvar, säger Magnus Widell, vd på Seglarhotellet i Sandhamn.

Pressrelease:

Seglarhotellet i Sandhamn är medlemmar i Svenska Möten som nu satsar stort på Svanen. Alla medlemsanläggningar ska vara Svanenmärkta senast 1 juli 2010.

– Seglarhotellet i Sandhamn jobbar till exempel aktivt med att minska sin klimatpåverkan, då de måste klara krav på mycket låg energianvändning vid driften, säger Cecilia Ehrenborg Williams, affärsområdeschef för tjänster på Svanen.

Svanen ställer även krav på minskad förbrukning av vatten och kemikalier (t ex vid städ och disk). Hotellets inköp ska vara miljöanpassade, (t ex miljömärkta rengöringsmedel, förbrukningsartiklar, tjänster, inredning och livsmedel) samt att man sorterar allt avfall. Detta kräver ett stort engagemang från ledning och hela personalstyrkan.

Seglarhotellet jobbar aktivt med att reducera sin miljöpåverkan bland annat genom att minska energi- och vattenförbrukning, användandet av kemiska produkter och osorterade avfall. Hotellet strävar mot att utöka utbudet av ekologiska och miljömärkta produkter samt utbildar medarbetare i viktiga hållbarhetsfrågor.