3 juni, 2010

SSRS invigde enhet för bekämpning av oljeutsläpp

Sjöräddningssällskapets huvuduppgift är att rädda liv till sjöss. På 15 minuter från det att larmet går lämnar Sjöräddningssällskapets frivilliga sjöräddare kajen. I samma anda satsar nu Sjöräddningssällskapet på miljöräddning, i syfte att kunna göra snabba insatser för djurlivet och den marina miljön.

Tack vare en donation från Nynas, utrustas räddningsstationen i Stockholms City och 25 andra stationer i Sverige med miljöräddningssläp. Invigningen idag förrättades av Stockholms Miljö- och trafikborgaråd Ulla Hamilton.

– SSRS och Nynas initiativ är ett utmärkt exempel på det miljöengagemang som finns hos företag och individer. SSRS miljösatsning är ett hedervärt initiativ som jag gärna bidrar till att lyfta fram, säger miljö och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) som även är ordförande för Stockholms Hamnar.

Parallellt med att stationerna får ny utrustning utbildar specialoljeföretaget Nynas de frivilliga sjöräddarna i hur man begränsar till exempel olja i olika miljöer och situationer. Detta gör det möjligt för Sjöräddningssällskapet att aktivt delta i miljöräddningsarbetet i sjö och hav. Miljöräddningssläpen blir ett viktigt komplement till de andra miljövårdsresurser som finns i landet.

– Eftersom Sjöräddningssällskapet är en etablerad räddningsorganisation med mycket hög beredskap, kan vi snabbt vara på plats om olyckan är framme. Tidiga och kraftfulla insatser är avgörande för hur stor spridning olja eller annan typ av miljöutsläpp får. Vi kan ge ett “första förband på miljön”, säger Sjöräddningssällskapets VD Rolf Westerström.

Hjälp till Mexikanska golfen
I maj 2010 fick Sjöräddningssällskapet en fråga från BP om det fanns möjlighet att bistå med miljöräddningsutrustning i form av högsjölänsor. De resurser som fanns på plats i Mexikanska golfen räckte inte längre till. Sjöräddningssällskapet kunde då bistå i räddningsarbetet och all tillgänglig läns, 4000 meter, samlades ihop för transport till Mexikanska golfen. Ny läns beställdes samtidigt och har redan anlänt till stationen i Stockholm.

FAKTA OM SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS MILJÖSATSNING

Nytt verktyg för miljöräddning
Genom Sjöräddningssällskapets dygnet-runt-jour och lokala närvaro i hela landet, kan organisationen spela en avgörande roll vid miljöutsläpp. Fram till 2010 kommer därför Sjöräddningssällskapet att förse 26 räddningsstationer med miljöräddningssläp. Dessa stationer är Strömstad, Smögen, Stenungsund, Rörö, Bua, Falsterbokanalen, Ystad, Hörvik, Kalmar, Visby, Oskarshamn, Norrköping, Nynäshamn, Stockholm, Möja, Räfsnäs, Öregrund, Gävle, Söderhamn, Sundsvall, Holmsund, Skellefteå samt Karlsborg i Vänern, Hammarö i Vättern och Munsö och Västerås i Mälaren.

Donation gör satsningen möjlig
Specialoljeföretaget Nynas har donerat 4 miljoner kronor för utrustning av 26 miljöräddningssläp som blivit över från Försvarsmaktens verksamhet. Donationen inkluderar även utbildning av de frivilliga sjöräddarna.

Vad ska miljöräddningssläpen göra?
Tiden är alltid en avgörande faktor vid såväl sjöräddnings- som miljöräddningsolyckor. Sjöräddningssällskapets målsättning är att vara på väg med 200 meter högsjöläns inom en timme efter larmet gått.

Släpen går att bogsera i hög fart till olycksplatsen. Detta för att snabbt kunna ringa in ett utsläpp eller skydda känsliga områden. Sjöräddningssällskapet ska inte sanera eller ta hand om eventuell olja, utan hindra den från att sprida sig. Man kan jämföra med att lägga ett förband på en skada. Därefter kan det ta upp emot 8 timmar innan saneringsenheter infinner sig vid olycksplatsen.

I vilka situationer kommer miljöräddningssläpen att göra nytta?
1. Om ett fartyg har gått till botten och läcker olja, kan läckaget stängas in med högsjölänsor ovanför vraket.
2. När oljeutsläpp ute till havs driver mot kusten, kan oljan ringas in innan den når land eller känslig marin natur.
3. Vid grundstötningar kan haveristen ringas in och oljeutsläpp förhindras. Länsor kan också
läggas ut som säkerhet om läckage befaras när den grundstötta båten dras loss
4. När olja i samband med trafikolycka rinner ned i vattendrag, kan länsor placeras vid dess utflöde och förhindra spridning i sjön.

Om Sjöräddningssällskapet
Sjöräddningssällskapets båtar har frivilliga besättningar som är redo att ställa upp dygnet runt, året om. Organisationen driver räddningsstationer längs Sveriges kuster och vid insjöarna Vänern, Vättern och Mälaren. Deras uppgift är att rädda liv, men också att leda utvecklingen av en effektiv svensk räddningstjänst till sjöss. Fartygen och besättningarna deltar även i annan hjälpverksamhet till sjöss som kan vara till nytta för allmänheten.

Snabbfakta om Sjöräddningssällskapet:
• Utför 70 % av all sjöräddning i Sverige
• Har 2 000 frivilliga sjöräddare som ställer upp dygnet runt, året om
• Lämnar kaj inom 15 minuter vid larm
• Har 160 räddningsenheter längs kusten och i de fyra största insjöarna
• 26 miljösläp för att aktivt kunna delta i sötvatten- och havsmiljöräddningen
• Över 75 000 medlemmar
• Ideell förening sedan starten 1907
• Inga statliga bidrag – är beroende av gåvor, donationer och frivilliga insatser