8 juni, 2010

Radar i skärgården av Börje Wallin

Nu utkommer en omarbetad och med 13 sidor utökad andra upplaga av “Radar i skärgården” av Börje Wallin. Boken är avsedd både som läro- och handbok för den som vill kunna behärska radarn vid navigering inomskärs. Boken är försedd med utförliga illustrationer i färg samt ett omfattande sakregister.

Börje Wallin, välkänd författare av nautisk litteratur, beskriver utförligt och pedagogiskt hur man ställer in och arbetar med radarn vid navigering i skärgården och hur man med hjälp av radarn undviker kollisioner.

Ur innehållet:
• Radarn är ett fantastiskt instrument
• Starta
• Ställ in bild
• Förstå radarbilden
• Olika presentationssätt
• Radarnavigering
• Kollidera inte i dimma – med hjälp av radar

Boken omfattar 93 sidor.

www.jure.se