26 augusti, 2010

ClubSwan Sweden bildas

I Sverige finns många Swanbåtar, flest i hela världen näst hemlandet Finland. Trots det har det inte funnits någon svensk Swan Klubb/förening tidigare. Nu har det blivit ändring på det. Den 21 augusti beslutade Swanägare vid möte på Lökholmen/Sandhamn att starta ClubSwan Sweden, öppen för medlemmar som antingen är Swanbåtsägare eller sympatisörer.

På Facebook håller ClubSwan Sweden på att introducera en egen ”Hemsida” http://www.facebook.com/pages/Club-Swan-Sweden/120045838021636?ref=sgm.

Föreningssyfte är att:
– skapa gemenskap mellan medlemmarna,
– utgöra en länk för medlemmarna i att kunna kommunicera båtteknisk information,
– anordna familjekappseglingar och
– allmänt verka varumärkeshöjande.

Kontakt med ClubSwan Sweden kan även fås genom att mejla clubswan.sweden@hotmail.se
Ordförande Kess Simmasgård 070-777 33 64