26 augusti, 2010

Sportfiskarna överklagar nej till fiskväg i Säveån

Miljödomstolen säger nej till fiskväg vid Hedefors kraftverk. Beslutet går emot en samlad miljövårdsexpertis och myndigheter. Helt galet menar Sportfiskarna som överklagar beslutet.

Miljödomstolen gav i början av augusti avslag på Kammarkollegiets ansökan om att bygga ett omlöp förbi Hedefors kraftverk i Säveån. En fiskväg förbi kraftverket bedöms vara den viktigaste åtgärd som kan genomföras för Säveåns unika laxbestånd och den akut utrotningshotade ålen.

– Vi anser att domstolens beslut är gravt felaktigt. Med anledning av Sportfiskarnas mångåriga engagemang kring fiskevården i Säveån är det självklart att vi överklagar domen, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström.

Domstolen menar bland annat att det kan innebära tekniska svårigheter att anlägga fiskvägen och att ett för stort ansvar läggs på energibolaget. Utan att ta någon som helst hänsyn till nationella miljömål, vattendirektiv eller habitatdirektiv går miljödomstolen mer eller mindre på energibolagets linje istället för att följa de allmänna intressen Kammarkollegiet företräder.

– Fiskvägen vid Hedefors har av expertis från myndigheter och organisationer bedömts som nödvändig med hänsyn till de krav som ställs på ett Natura 2000-område och ett ”nationellt värdefullt vatten”. Detta tycks domstolen helt ha nonchalerat. En uppenbart bristande tillämpning av gällande EU-direktiv och nationella miljömål, menar Stefan Nyström.

Lerums kommun som äger kraftverket deklarerar på sin hemsida att man siktar på att bli Sveriges ledande miljökommun. Det framstår enligt Sportfiskarna som tomma ord.

– För fisken framstår Lerum i dagsläget snarare som Sveriges sämsta kommun. Kommunen motverkar för små kortsiktiga vinster arbetet med fiskvägen som skulle göra det möjligt för lax, ål och andra arter att passera både upp och ned förbi kraftverket utan att malas sönder i kraftverkets turbiner, konstaterar Stefan Nyström.

Sportfiskarna pekar också på hur subventioner till vattenkraft via elcertifikat motverkar miljömålen, något Sportfiskarna belyst i en nyligen publicerad rapport.

– Vattenkraften blir mer lönsam med subventioner som delas ut utan krav på exempelvis fiskvägar. Därmed minskar bolagens intresse att medverka till bra lösningar för miljön och miljöförbättrande åtgärder blir både svårare och dyrare att genomföra, säger Stefan Nyström.