15 september, 2010

Ren båtbotten utan gifter

Ren båtbotten utan gifter. Det är målet för projektet som Jegreliusinstitutet har fått 1 380 000 för ur havsmiljöanslaget. Målet med uppdraget är att Naturvårdsverket ska få ett underlag för hur en innovationsupphandling skulle kunna se ut. Innovationsupphandling innebär att ställa krav som driver fram nya produkter på marknaden. Metoden blir kraftfull genom att en beställargrupp ställer gemensamma krav. I det här fallet en produkt som är bättre för både miljö och hälsa.

Under maj 2011 kommer en rapport att färdigställas till Naturvårdsverket med förslag på hur en skarp teknikupphandling kan genomföras utifrån de kravspecifikationer som initiativets beställargrupperingar.