20 september, 2010

Krympande isar drabbar tiotusentals valrossar

Isbristen har tvingat tiotusentals valrossar upp på havsstränderna vid Point Lay längs Alaskas kust. Det är första gången det sker i stor skala i USA. Orsaken är högst sannolikt den snabba avsmältningen i Arktis och istäcket är nu på sin tredje lägsta nivå någonsin sedan 1979. Det är en skrämmande utveckling, konstaterar Världsnaturfonden WWF.

– Valrossarna lever normalt på havsisen men vid isbrist måste de simma väldigt långa sträckor för att hitta viloplatser. Det är stressande för dem. Resultatet blir att många ungdjur riskerar att klämmas ihjäl på land av de vuxna, säger Tom Arnbom, Arktisansvarig på svenska WWF.

Förra året upptäckte forskarna från amerikanska myndigheter 131 valrosskadaver nära Icy Cape, Alaska. En rapport från US Geological Survey slog sedan fast att främst ungar trampats ihjäl av vuxna valrossar.

Under normala somrar simmar valrosshannarna till Berings Hav medan honorna föder sina ungar vid Chukchihavet. De använder havsisen som plattformar för att vila på mellan deras dyk ner till havsbotten för att hitta musslor och annan föda.

När valrossarna på land skräms av något så utbryter det ofta panik. Ungarna kläms då ofta till döds. För att minska risken att valrossarna blir skrämda har de amerikanska myndigheterna förbjudit all flygtrafik, jakt och turister i området nära valrossarna.

Att valrossar kommer iland på grund av brist på havsis sommartid har sedan flera år observerats längs den ryska arktiska kusten, där tusentals valrossar klämts ihjäl under de senaste åren.

– Om det fortsätter är det risk att valrossarna i Stilla Havet är hotade, konstaterar Peter Westman, naturvårdschef på WWF.

Havsisen i Arktis har nu nått sin tredje lägsta nivå någonsin sedan mätningarna inleddes för några decennier sedan, enligt nya siffror från US National Snow and Ice Data Centre.

www.wwf.se