25 februari, 2011

Båtliv ökar upplagan till nytt rekord – 147 100 ex

Tidningen Båtliv fortsätter att öka upplagan och är nu nära 150 000 exemplar. Enligt den nya upplagemätning som TS (Tidningsstatistik AB) presenterar idag 25 februari 2011 är Båtlivs upplaga 147 100 exemplar sex gånger per år, vilket innebär en ökning med 1 800 exemplar jämfört med föregående år.

– Båtliv är en medlemstidning som når ut till nästan alla Sveriges båtklubbar. Det ger oss automatiskt en stor upplaga, men vi vet att tidningen läses noga av vår stora läsekrets, säger Lars-Åke Redéen, chefredaktör för Båtliv.

Båtliv är medlemstidning för Svenska Båtunionen, riksorganisationen för landets båtklubbar. Båtliv är en av flera medlemsförmåner för båtklubbsmedlemmarna. Bland övriga förmåner finns till exempel juridisk hjälp, hjälp med klubbens miljöarbete, båtklubbsförsäkring och ett dataregister för båtklubbar (BAS).

Av de övriga båttidningarna har två stycken upplagor som redovisas av TS:

På Kryss (medlemstidning för Svenska Kryssarklubben) har 26 700 exemplar i upplaga (ingen förändring).

Praktiskt Båtägande har 20 400 exemplar i upplaga (minus 1 400 ex).