28 februari, 2011

Vindkraft till allt större fartyg

Företaget Cargill har skrivit avtal med tyska SkySails GmbH & Co. KG (SkySails) om att använda vindkraft för att driva riktigt stora fartyg. Projektet, vars främsta fokus är att reducera miljöovänliga utsläpp med upp till 35 procent för handelsfartyg, ska nu skapa drakar för att hjälpa till med framdriften av fartyg upp till 30 000 ton.

I december ska Cargill installer en 320 kvm stor drake på ett fartyg som är på över 25 000 ton dödvikt. Det blir därmed världens största fartyg som delvis drivs med vindkraft på det här sättet.

Cargill och SkySails hoppas att få systemet att fungera riktigt bra under första kvartalet 2012. För en oinvigd ter det sig dock inte helt okomplicerat med tanke på väjningsregler, vad som händer om många fartyg börjar använda liknande teknik etc.

SkySails drake ska kopplas till fartyget med linor. Draken styrs helt automatiskt med ett datorbaserat system för att alltid kunna vnända vindkraften på ett maximalt sätt. Draken ska jobba på en höjd av 100-420 meter och flyga i en figur som en åtta för att vara så effektiv som möjligt.

Enligt en undersökning från FN (International Maritime Organisation) skulle upp till 100 miljoner ton utsläpp av koldioxid (CO2) försvinna varje år med SkySails metod använd på hela världens handelsflotta. Det motsvarar elva procent av koldioxidutsläppen i Tyskland varje år.

Info: http://www.cargill.com

Info: www.skysails.com