5 mars, 2011

Framtidens giftfria produkter visas på båtmässan

Tio av de mest intressanta teknikerna för att hålla båtskrov fria från påväxt visas upp i montern Ren botten utan gift på båtmässan, en del helt nya för den svenska marknaden. Från Australien kommer t.ex. SeaPens flytande torrdocka för båtar upp till 30 meters längd.

Torrdockan gör att båten blir 10-15 procent lättare genom att plasten inte suger vatten, något som sparar både bränsle och ökar andrahandsvärdet. Företaget Airberth, också från Australien, visar upp sin flytande båtlyft med integrerat tvättsystem, den enda på världsmarknaden idag.

Skrovskyddsduken Antifoulingdock från Kanada skyddar enkelt och kostnadseffektivt de flesta fritidsbåtar från påväxt, även segelbåtar. Jussi Båtlyft är en smidig, kostnadseffektiv lyft som fungerar i de flesta bryggsystem och har testats under vinterförhållanden i Finland.

Från svenska leverantörer lyfter de fram Greenmarines båtlyftssystem för marinor, PCM-marins 12V-drivna båtlyftar, Cleanboatprotectors smidiga skrovskyddsduk, flexibla köra-upp-på-bryggor från Wetrade, den första helautomatiserade båttvätten från Rentunder AB samt Ekomarins båtbottenfärg Neptune Formula som med modern bioteknik skapar ett syrefritt skikt närmast skrovet där marina organismer inte vill vara.

– Genom att visa upp dessa produkter på båtmässan vill vi skapa intresse kring de nya tekniker som finns. Och vi hoppas att kunderna tillsammans med sin båtklubb är intresserade av att fungera som beställargrupp i den teknikupphandling som vi planerar, säger Erik Noaksson, projektledare Ren botten utan gift.

Initiativet Ren botten utan gift har kartlagt marknaden för griftfria tekniker för att förhindra påväxt. Kartläggningen visar att det idag finns en uppsjö lösningar, dels lösningar som förhindrar eller förebygger påväxning t.ex. båtlyftar, köra-upp-på bryggor, skrovskyddsdukar, framtidens båtfärger, dels lösningar som åtgärdar påväxning, t.ex. båttvättar. Alla dessa tekniker är representerade i montern Ren botten utan gift på båtmässan.

Ingen enskild lösning klarar att fylla alla behov som finns hos de olika köpargrupperna därför behövs ett utbud av olika tekniker som kan användas för olika situationer och behov.

Kartläggningen av marknaden visar att:
• Det finns redan många bra alternativ till traditionella färger
• Potentialen för prissänkningar genom gemensamma volymupphandlingar är stor
• Goda möjligheter att få till stånd användardriven teknisk och ekonomisk utveckling
• Offentliga insatser är av stor vikt för finansiering och samordning

– Jag är själv lite förvånad över att utbudet av giftfria lösningar är så stort och att alternativkostnaden jämfört med att måla sin fritidsbåt med traditionell giftfärg är så liten säger Erik Noaksson.

– Från initiativets sida är vi helt övertygade om att de tekniklösningar som vi nu lyfter fram bara är början på ett teknikskifte inom båtbranschen som vi hoppas kunna vara med och stimulera genom en teknikupphandling där kunderna har möjlighet påverka produktutveckling och pris genom sin gemensamma köpkraft, avslutar Erik Noaksson.