8 mars, 2011

Professor Bengt Johansson får Volvostipendium

Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning utdelar idag, den 7 mars, sitt stipendium för 2010 till professor Bengt Johansson vid Lunds Tekniska Högskola. Stipendiet, som är på 250 000 kronor, får Bengt Johansson för sin internationellt framgångsrika och praktiskt viktiga forskning kring förbränningsmotorer.

Bengt Johansson är professor vid avdelningen för förbränningsmotorer vid Lunds Tekniska Högskola. Han har i sin forskning främst inriktat sig mot området homogena kompressionsmotorer, HCCI (Homogeneous Charge Compression Ignition).

HCCI-tekniken leder till en högre verkningsgrad, vilket i kombination med nya drivmedel är en viktig komponent för utvecklingen av godstransporter med låg miljö- och klimatpåverkan.

Bengt Johansson kombinerar grundvetenskaplig spets kring diagnostik och analysmetoder med en hög grad av tillämpning och relevans för fordonsindustrin. Hans forskningsfinansiering och samarbeten omfattar i stort sett alla större svenska, europeiska, nordamerikanska och japanska fordons- och motortillverkare.

Nominering till mottagare av Frisingerstipendiet görs av Chalmers tekniska högskola enligt en överenskommelse mellan Chalmers och Volvos Forsknings- och Utbildningsstiftelser (VREF). Beslut om stipendiet fattas av VREF:s styrelse.

Priset delades ut av Håkan Frisingers stiftelse vid en prisceremoni som ägde rum hos AB Volvo den 7 mars 2011. Håkan Frisinger var vd för Volvo 1983–1987 och styrelseordförande 1997-1999.