15 mars, 2011

Johan Castwall blir ny VD för Stockholms Hamn AB

Johan Castwall, för närvarande verkställande direktör för SISAB, blir ny VD för Stockholms Hamn AB. Johan Castwall (f 64) har en gedigen chefserfarenhet från Stockholms stad. Han har tidigare bland annat varit informationschef vid Stockholms stads Parkerings AB, utvecklingsdirektör vid Stockholms Stadshus AB samt förvaltningschef för stadens tidigare renhållningsförvaltning.

– Johan Castwall har en grundmurad kompetens som kommer att stärka hamnens arbete med de stora projekten och för en utvecklad gods- och passagerartrafik med stort miljöfokus, säger Helena Bonnier, styrelseordförande i Stockholms Hamn AB.

– Stockholms Hamnar står inför många och stora utmaningar kommande år. Utöver att utveckla hamnverksamheten på ett fortsatt positivt sätt så ska bolaget genomföra flera stora investeringar. Min ambition är att arbeta målmedvetet med dessa frågor nära medarbetarna inom hamnen men också i samverkan med såväl andra i staden som kunder och externa parter, säger Johan Castwall.

Johan Castwall tillträder den 15 april i år. Henrik Widerståhl återgår i och med detta till sin ordinarie tjänst som vice vd och marknadschef.