15 mars, 2011

Gammalt tobakslager blir hemvist för Havs- och vattenmyndigheten

En snart hundraårig lagerlokal för tobak kommer att inhysa den nya Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg. Den första april nästa år ska bygg- och fastighetsföretaget ByggGöta Göteborg AB ha de gamla lokalerna klara för att ta emot drygt 200 anställda.

– Vi är jätteglada för att vi fått möjlighet att starta vår verksamhet i just det här huset, säger Björn Risinger, som förbereder den nya myndigheten på regeringens uppdrag. Avtalet ger oss stora möjligheter att påverka utformningen av vårt kontor så att det kan anpassas till verksamheten. Husets karaktär kommer att bevaras samtidigt som vi ser att våra behov och önskemål kommer att kunna tillgodoses.

Fastigheten Pagoden ritades av arkitekten Cyrillus Johansson och har under många år fungerat som lager för Svenska Tobaksbolaget. Kraftiga betongpelare bär upp det sju våningar höga huset och idag pågår ombyggnation och renovering för fullt. Stora spröjsade glasfönster sätts in för att omvandla lagerlokalen till moderna ljusa kontor. Havs- och vattenmyndigheten kommer att flytta in i två av de sju våningsplanen och får tillgång till 3 800 kvadratmeter.

– Vi märker att det råder ett stort intresse för Pagoden, säger Lennart Persson, verkställande direktör vid ByggGöta, men det är väldigt sällan vi får möjlighet att hyra ut till en nystartad statlig myndighet. För en hyresgäst som dessutom arbetar med havs- och vattenfrågor blir ju läget utmed älven perfekt.

Havs- och vattenmyndigheten öppnar den första juli och kommer fram till inflyttningen i Pagoden att bedriva sitt arbete i Fiskeriverkets lokaler på Ekelundsgatan i Göteborg. Fiskeriverket kommer att läggas ner när den nya myndigheten startar.