15 mars, 2011

Malmö Earth Hour Capital 2011

Malmö har den mest ambitiösa och strategiska planen för hållbar stadsutveckling och är vinnare av Världsnaturfonden WWFs utmaning Earth Hour Challenge 2011. Tio kommuner fanns med i finalen. Botkyrka och Södertälje belönas med hederspris för sitt arbete med konsumtionsmönster, livsstil och att minska koldioxidutsläppen från köttkonsumtionen. Utmärkelserna delades ut idag av kung Carl XVI Gustaf på Earth Hour Conference i Stockholm på temat hållbara städer.

2010 utmanade Världsnaturfonden WWF alla Sveriges städer och kommuner att bli inspirerande förebilder för resten av världen inom urban hållbar utveckling. Frågan löd: Vem tar fram den mest övergripande och ambitiösa utvecklingsplanen för hur koldioxidutsläppen ska minskas inom de närmaste decennierna och inspirerar andra i arbetet?

Cirka 30 kommuner antog utmaningen att bli Earth Hour Capital 2011. Tio finalister – Botkyrka, Göteborg, Kalmar, Kristianstad, Lund, Malmö, Stockholm, Södertälje, Uppsala och Växjö – gick vidare till slutomgången. En internationell jury har bedömt kommunernas planer utifrån boende, transporter, mat och övrigt.

– Vi gratulerar Malmö som tagit ett grönt strategiskt ledarskap för hållbar stadsutveckling. Idag sker mer än 70 procent av koldioxidutsläppen i städer och de kommer att spela en nyckelroll i framtiden för att hitta nya klimatlösningar och minska människans påverkan på klimatet, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

I motiveringen säger juryn bland annat: Staden arbetar med koldioxidavtrycket, har målet att bli klimatneutral till 2020 och ska använda 100 procent förnybar energi år 2030. Tillgången och kvaliteten på kollektivtrafiken har ökat kraftigt de senaste åren och staden har investerat strategiskt på cykelvägar. Malmö satsar på internationellt samarbete och inspirerar andra genom att visa upp lågfossila lösningar, inte minst när det gäller transporter. Staden ligger långt framme när det gäller energieffektivisering, energismart byggande och satsar stort på solenergi

Ett hederspris i Earth Hour Challenge går till Botkyrka kommun i Storstockholm för arbetet med ”kreativa livsstilsförändringar”. Kommunen stöder flera projekt kring hållbar livsstil, bland annat klimatfamiljer som lagt om sin livsstil och earth.re.create som främjar hållbart mode och design.

Kommunen satsar på att bli helt fossilfri till 2030. Botkyrka är också långt framme när det gäller klimatsmart byggande. Flera nya passivhus i Tumba har byggts som får sin energi från värmepumpar, energieffektiva vitvaror samt kroppsvärme.

Södertälje belönas också med hederspris för sina ”ambitiösa mål för matkonsumtionen”. ”Kommunen har inte bara ambitionen att minska köttkonsumtionen med 30 procent till 2014 och matavfallet med 50 procent. Den uppmärksammar även andra aspekter av maten, bland annat Rättvisemärkning, och matens betydelse för näringsläckaget från jordbruket till vattendrag – i detta fall Östersjön, säger juryn.

Få Norrlandskommuner var med i årets Earth Hour Challenge, men WWF hoppas på ett ökat deltagande i framtiden.
De närmaste 30 åren kommer cirka 350 miljarder dollar – vilket är 7 gånger mer än världens globala BNP – att investeras i byggande och städernas infrastruktur. Om de stora investeringarna görs i klimatsmarta transportsystem och energieffektiva byggnader kommer vi att kunna lösa en stor del av klimatutmaningen. Det innebär också en enorm möjlighet för svenska städer och kommuner att gå före och bli inspirerande förebilder, menar WWF som kräver att regeringen gör kraftfulla satsningar.

– Minst en procent av BNP bör årligen investeras i hållbara lösningar för städer, transport och energi. Det krävs också tydliga mål och finansiellt stöd för att göra svenska städer världsledande på stadsutveckling som halverar invånarnas ekologiska fotavtryck från och med nu till 2020 och som värnar den biologiska mångfalden i och kring städerna, säger Håkan Wirtén.
Earth Hour Challenge är en del av WWFs arbete med klimatkampanjen Earth Hour. Lördag 26 mars klockan 20.30–21.30 släcker privatpersoner, organisationer, företag och städer över hela världen ljuset under en timme. WWF hoppas på ett brett stöd från miljoner svenskar som fördjupar sitt klimatengagemang. Förra året deltog en miljard människor i världen.

I Sverige är idag 151 kommuner, 800 företag, och 600 skolor anmälda till Earth Hour och allt fler anmäler sig varje dag. Miljöansvariga på kommunerna ser detta som årets klimat- och miljöevenemang då kommunernas arbete kan lyftas fram.

Fakta: Den internationella juryn har tittat på kommunernas planer utifrån fyra kategorier: boende, transporter, mat och övrigt. I juryn sitter Prathima Manohar, The Urban Vision, Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector Traffic, Hongpeng Lei, Low carbon city initiative WWF China, Peter Örn, The Delegation for Sustainable Cities, Dennis Pamlin, Low Carbon Leaders for Transformative Solutions, Stefan Edman, Edmans Epistlar HB, Duncan Williams, Sustainable Consumption WWF-UK, Paolo Reis Silva, One Planet Living project, Anna Wenander, Sustainable Construction Cowi, Mattias Höjer, Centre for Sustainable Communications KTH.