25 mars, 2011

Proffsig väderstation med USB-anslutning

Nu går det att på ett bekvämt sätt hålla totalkoll på hur vädret kommer att bli. Oregon Scientifics nya trådlösa väderstation för både yrkes- och hemmabruk kan mäta såväl temperatur och luftfuktighet som vind, nederbörd och UV-strålning. Den ger en prognos för det kommande dygnet och kan även kopplas via USB till en dator för vidare analys av väderläget.

Med WMR88 får den väderintresserade tillgång till samma uppgifter som professionella meteorologer. Väderstationen ger detaljerad information om aktuella väderförhållanden som exempelvis temperatur, luftfuktighet, barometertryck och nederbördsmängd. Förutom en trådlöst ansluten temperatur/luftfuktighetsmätare medföljer även en vind­mätare och en självtömmande regnmätare. Ytterligare enheter kan också anslutas, t ex en givare för att mäta UV-strålningen (tillbehör).

Förutom de löpande uppgifterna visas på den stora skärmen en tillförlitlig lokal (upp till 50 km) väderprognos för det närmaste dygnet. All väderinformation kan via en USB-anslutning föras över till en dator, vilket gör det möjligt att lagra alla uppgifter och ta fram statistik över vädret.

Väderstationen är avsedd både för intresserade amatörer och för t.ex. trädgårdsmästare och lantbrukare som är beroende av att veta hur det lokala vädret kommer att utveckla sig, exempelvis avseende regnmängd och vindstyrka vid besprutningsarbeten. Möjligheten finns även att ansluta extra trådlösa sensorer (tillval) för att t.ex. mäta temperatur och luftfuktighet i andra utrymmen, såsom källare, krypgrunder eller vindsutrymmen.

Pris 2 000 kr.

Info: www.oregonscientific.se