25 mars, 2011

Fortsatt ökat intresse för kryssningar 2011

Intresset för kryssningar fortsätter att öka i Skandinavien. Det bekräftas i en ny undersökning utförd av MSC Cruises bland utvalda beslutsfattare och säljare i den svenska resebranschen. Hela 53 procent tror att kryssningar är den resform som kommer öka mest procentuellt 2011.

MSC Cruises presenterar resultatet från en ny undersökning om trender inom resebranschen på TUR-mässan. 61 procent av de tillfrågade märker en ökad efterfrågan på kryssningar under det senaste året och deltagarna tror vidare att Medelhavet blir den mest populära kryssningsdestinationen 2011.

– Undersökningen ger en indikation på vilka trender som råder och vi ser att de stämmer väl överens med det vi själva ser i våra bokningar, säger Claes Tamm, nordisk chef på MSC Cruises. Medelhavet är populärast just nu, vilket för vår del kan förklaras med våra förmånliga Fly & Cruise-paket som efterfrågas alltmer.

Enligt undersökningen tror resebranschen att konsumenten till stor del hämtar information inför bokningen av sin resa från internet och från annonser, men att de personliga rekommendationerna ändå väger tyngst. Undersökningen visar att upplevelsen är den viktigaste faktorn för resenären vid valet av resa, följt av priset.

– Fler och fler upptäcker fördelarna med att kryssa och ser det som en upplevelserik, bekväm och prisvärd semesterform. En av de stora fördelarna är just möjligheten att få se och uppleva flera spännande destinationer på en och samma resa och bara behöva packa upp väskan en gång, fortsätter Claes Tamm.

Fortsatt lysande framtidsutsikter
Framtiden ser fortsatt ljus ut för kryssningsbranschen enligt Claes Tamm. I England ligger kryssningsfrekvensen, det vill säga hur många som kryssat i förhållande till antal invånare, på 23.5 personer per 1000 invånare. I Skandinavien ligger samma frekvens på 7.1 per 1000 invånare, vilket visar att det finns stor potential för kryssningar på den skandinaviska marknaden.

Info: www.msccruises.se