30 mars, 2011

Sportfiskemässan i Jönköping sponsrar fiskevård

För varje besökare på Sportfiskemässan i Jönköping 1-3 april skänker arrangörerna 3 kr till Sportfiskarnas Fiskevårdsfond. Fonden delar ut 200 000 kr 2011. Syftet är att stödja projekt och insatser som långsiktigt gynnar sportfisket och fiskevården.

Medel kan sökas av sportfiskeklubbar och distrikt anslutna till Sportfiskarna. Under de senaste åren har cirka 200 000 kr årligen delats ut till fiskevårdsinsatser runt om i landet.

– Det läggs ner ett enormt arbete inom den ideella fiskevården. Men ibland räcker det inte med ideellt engagemang utan det krävs också pengar till exempelvis material, redskap och resor, säger Anders Karlsson från Sportfiskarna.

Bland bidragsgivarna till fonden märks bland annat Sportfiskemässan som satsar 3 kr av varje inträdesavgift till fiskevårdsfonden.

– Detta vill vi uppmärksamma och förlänger ansökningstiden så att det blir möjligt att lämna in en ansökan under mässan. Eller varför inte komma till Sportfiskarnas monter och få information och inspiration till ett fiskevårdsprojekt, säger Anders Karlsson.

Bidragen ur Fiskevårdsfonden har främst använts till praktiska fiskevårdsinsatser som till exempel biotopvård i vattendrag och längs kusten samt bygge av fiskvägar. Bidrag har även lämnats till märkningsförsök, inventeringar, utbildning och information. Ansökan för 2011 ska vara inlämnad senast 8 april.

– Vi hoppas på många bra projekt. Ansökan behöver inte vara komplicerad och Sportfiskarna hjälper gärna till med tips och råd, säger Anders Karlsson.

Ytterligare information
Information om fonden och ansökan finns på www.sportfiskarna.se